Finansai

Seimas tobulins Juridinių asmenų nemokumo įstatymą

Finansų ministrė Gintarė Skaistė Seimui pristatė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-362, įgyvendinantį 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria siekiama mažinti Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo kliūtis (susijusias su laisvo kapitalo judėjimo ar įsisteigimo laisve, susidarančias dėl skirtingų valstybių narių juridinių ir fizinių asmenų nemokumo reglamentavimo), taip sudarant sąlygas didinti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir fizinių asmenų bankroto procesų efektyvumą.

Kaip pristatymo metu pažymėjo ministrė, numatomi šie svarbiausi pakeitimai:

pildomos juridinio asmens vadovo pareigos esant nemokumo tikimybei;

nustatomi privalomo nemokumo administratoriaus skyrimo restruktūrizavimo procese atvejai;

sudaroma galimybė restruktūrizavimo planą patvirtinti be juridinio asmens dalyvių ar be kreditorių pritarimo atitinkant tam tikras sąlygas;

nustatoma vykdomų esminių sutarčių, kurios būtinos juridinio asmens veiklos tęstinumui užtikrinti, apsauga derybų dėl restruktūrizavimo plano laikotarpiu;

numatomas kreditorių informavimas elektroninių ryšių priemonėmis fizinių asmenų bankroto atveju.

Teikiamu projektu stiprinama sandorių apsauga restruktūrizavimo procese; įtvirtinamos nuostatos dėl juridinio asmens darbuotojų supažindinimo ir konsultavimo apie vykdomo restruktūrizavimo proceso numatomus pokyčius. Kartu siūloma nustatyti darbuotojų reikalavimų tenkinimą iš Garantinio fondo restruktūrizavimo procese. Pasak Vyriausybės narės, prognozuojamas lėšų poreikis 2021 metų Garantinio fondo išmokoms būtų apie 1 mln. eurų.

„Siūlomi pakeitimai prisideda prie nemokumo reformos vykdymo ir dar labiau skatina įmonių restruktūrizavimą bei efektyvesnį fizinių ir juridinių asmenų nemokumo procesų vykdymą. Reikia pažymėti, kad siūlomos nuostatos kartu atliepia COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius verslui, nes sudaromos palankesnės sąlygos, siekiant padėti su finansiniais sunkumais susiduriančioms įmonėms išsaugoti verslą“, – sakė finansų ministrė.

G. Skaistės įsitikinimu, teikiamais pakeitimais būtų įtvirtintos platesnės galimybės patvirtinti restruktūrizavimo planą ir palankesnės sąlygos jį įgyvendinti

Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas. Projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas gegužės 11 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 4, iš jų šiandien: 1.)