Finansai

Seimo Antikorupcijos komisija: greitosios medicinos pagalbos sistema turi būti pertvarkoma iš esmės

2021 m. vasario 18 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Vasario 17 d. Seimo Antikorupcijos komisija tęsė greitosios medicinos pagalbos (GMP) sektoriaus reikalų svarstymą. Buvo nagrinėjamos Bendrojo pagalbos centro (BPC) ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, pagal kurį visos pagalbos tarnybos nuo 2021 m. sausio 1 d. turėjo būti sujungtos į bendrą BPC informacinę sistemą, neįgyvendinimo priežastys. Pažymėta, kad iš valstybės biudžeto 2021 m. GMP sektoriui bus išleista per 72 mln. eurų, kai dalį šios sumos būtų galima sutaupyti, jei laiku būtų įgyvendintas BPC bei pagalbos tarnybų sąveikos integravimas ir naudojamasi nemokama BPC teikiama duomenų perdavimo paslauga.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į neaiškų savivaldybėms nustatytų pareigų GMP srityje teisinį reglamentavimą, o tai šią sritį daro nepakankamai efektyviai prižiūrima ir kontroliuojama.

Posėdyje konstatuota, kad yra būtina skubi GMP sistemos pertvarka, pritarta šios sistemos centralizavimui. Tai turėtų užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą ir jų kokybę, finansinį efektyvumą tiek apmokant suteiktas GMP paslaugas, tiek vykdant GMP srities viešuosius pirkimus.

„Netoleruotina, kad jau 10 metų keliamos GMP sektoriaus problemos iki šiol neišspręstos, todėl turi būti operatyviai imamasi priemonių, kad būtų išnaudojama galimybė taupyti valstybės biudžeto lėšas ir visiems gyventojams užtikrinti vienodas kokybiškas, efektyvias GMP paslaugas“, –sakė komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis.

Komisija rekomenduos Vyriausybei operatyviai parengti GMP sistemos centralizavimo planą ir tikisi, kad Seimo pavasario sesijoje bus pateikiami atnaujinti GMP sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai. Vyriausybės taip pat bus prašoma imtis operatyvių priemonių pagalbos tarnybų ir BPC sąrangos įgyvendinimui, taip pat klausimo dėl BPC reikalingos programinės įrangos įsigijimo sprendimui. 

Komisijos pirmininkas

Algirdas Stončaitis, tel. (8 5) 239 6648 el. p. algirdas.stoncaitis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 5, iš jų šiandien: 1.)