Finansai

Seimo Ekonomikos komitetas, aptaręs inovacijų agentūros steigimą, nutarė tęsti diskusijas, kad būtų rastas politinis sutarimas ir geriausios sąlygos ilgalaikei inovacijų politikai formuoti

2021 m. balandžio 15 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Ekonomikos komiteto balandžio 14 d. posėdyje išsamiai aptartas inovacijų agentūros steigimo klausimas. Komitetas susipažino su Ekonomikos ir inovacijos ministerijos rengiamu vienos inovacijų agentūros modeliu. Posėdžio dalyviai dalijosi įžvalgomis apie inovacijoms palankų, mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančio klimato, įgalinančio konkuruoti pasauliniu mastu, sukūrimą ir Lietuvos įmonių technologinio atsinaujinimo ir persiorientavimo į inovatyvių prekių ir paslaugų gamybą ir eksportą skatinimą.

Sutarta tęsti diskusijas apie vienos inovacijų agentūros steigimą, kad pradinėje stadijoje būtų rastas politinis sutarimas ir įgyvendinus inovacinės veiklos funkcijų konsolidavimą, būtų sukurtos sąlygos toliaregiškam ir ilgalaikiam inovacijų politikos formavimui, inovacijoms palankaus teisinio reglamentavimo sukūrimui, geresnei prieigai prie finansavimo šaltinių, efektyviam idėjų ir talentų importui, tarptautiškumo skatinimui.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pristatė dabartinę mokslo ir inovacijų ekosistemą, įvardijo jos trūkumus, pristatė vienos inovacijų agentūros steigimo modelio tikslus, pagrindines kryptis ir sėkmės rodiklius.

Pasak pranešėjos, šios pertvarkos tikslas yra sukurti darnią ir nepersidengiančia mokslo ir inovacijų ekosistemą, įsteigiant aiškią ir vieną inovacijų politiką įgyvendinančią instituciją su nuoseklia inovacinių veiklų skatinimo sistema, kuri apimtų visus inovacinės veiklos etapus.

Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius atkreipė dėmesį, kad reikia galvoti ir „apie slėnius sukurtus ir jų efektyvų panaudojimą, nes ten milžiniškos lėšos išleistos“.

„Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teko labai sudėtingas uždavinys transformuoti inovacijas, bet Prezidento nuomone, tai yra viena pagrindinių priemonių mūsų ekonomikai transformuotis į pažangesnę. Pristatytas modelis yra labai geras pirmas žingsnis į inovacijų reformą, bet Prezidento nuomone, galutinis tikslas turėtų būti šiek tiek ambicingesnis“, – sakė Respublikos Prezidento patarėja Elena Mickevičienė.

Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas teigė „kad tai yra visiems mums svarbu – ir pozicijai, ir opozicijai, nes inovacijų, tiek teisinio reguliavimo, tiek nuostatų įgyvendinimo, reforma yra neišvengiamybė“. Jis taip pat pabrėžė, kad nėra išspręsti eksperimentinės plėtros finansavimo, „rudųjų“ investicijų departamento, kuris užsiimtų gamybinės infrastruktūros plėtra regionuose, ir specializuotų centrų veiklos klausimai.

Diskusijoje dalyvavo Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos verslo paramos agentūros, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, STRATA, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovai.

 

Parengė Ekonomikos komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė

Tel. (8 5) 239 6708, el. p.Irina.Jurksuviene@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)