Finansai

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė parengė išvadas dėl valstybės valdomų įmonių valdysenos

2020 m. gegužės 15 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2020 m. sausio 14 d. sprendimu sudaryta tarpinstitucinė Darbo grupė valstybės valdomų įmonių valdysenos teisiniam reglamentavimui tobulinti pasitvirtino išvadas ir baigė darbą.

Darbo grupei buvo pavesta pateikti Energetikos ir darnios plėtros komisijai išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės valdomų įmonių valdysenos teisinio reglamentavimo tobulinimo, platesnės apimties valstybės valdomų įmonių valdysenos principų suformulavimo įstatymo lygmenyje; prireikus pateikti reikalingų įstatymų pakeitimo įstatymų projektus.

Gegužės 13 d. posėdyje darbo grupės vadovas Virgilijus Poderys pristatė išvadas komisijai. Komisija nusprendė perduoti jas susipažinti Seimo Ekonomikos komitetui ir rekomendavo vadovautis jomis svarstant įstatymų projektų paketą: Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4239, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4240 ir Geležinkelių transporto kodekso 243 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.  XIIIP-4241. Šie teisės aktai buvo pagrindas įsteigti darbo grupę siekiant išdiskutuoti projektuose esančius pasiūlymus platesniame formate.

„Darbo grupė posėdžiavo bemaž pusketvirto mėnesio ir paskutiniuosiuose posėdžiuose išryškėjo principinės darbo grupės narių nuostatos dėl valstybės valdomų įmonių valdysenos, ne visada tarpusavyje sutapusios, bet diskusijų metu privertusios įsiklausyti į kolegų nuomonę ir išgirsti svarius argumentus vienu ar kitu aspektu. Nusprendėme pateikti savo nuomonę pažymint, dėl kurių nuostatų darbo grupės narių nuomonės sutapo, dėl kurių išsiskyrė, ir pateikti išvadas bei pasiūlymus komisijai“, – sako darbo grupės vadovas.

V. Poderys džiaugėsi, kad darbo grupės nariai vieningai sutarė, kad Akcinių bendrovių įstatyme esantys nepriklausomumo kriterijai turėtų būti papildyti ir išplėstos jų taikymo nuostatos. Darbo grupės nariai taip pat konstatavo, kad šiuo metu galiojantis strateginių valstybės valdomų įmonių grupių ir jos dukterinių įmonių valdysenos teisinis reglamentavimas nėra pakankamas ir pasiūlė Vyriausybei aiškiau reglamentuoti strateginių įmonių grupių valdyseną, kuri leistų patronuojančiai bendrovei atlikti jos dukterinių įmonių valdymą užtikrinant didesnį patronuojančių bendrovių vaidmenį ir atsakomybes valdant jos dukterines įmones.

Darbo grupė buvo sudaryta iš Seimo narių, ministerijų, valstybės valdomų įmonių atstovų, teisininkų ir kitų ekspertų. 

Daugiau informacijos:

Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas,

Darbo grupės valstybės valdomų įmonių valdysenos teisiniam reglamentavimui tobulinti vadovas

Virgilijus Poderys, mob. 8 668 42 152

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Živilė Rožėnaitė, tel. (8 5) 239 6828, el. p. zivile.rozenaite@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 16, iš jų šiandien: 1.)