Finansai

Seimo nario Mindaugo Skritulsko pranešimas: „Seimo nariai ėmėsi iniciatyvos atsisakant reinvestuoto pelno apmokestinimo“

2022 m. sausio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Reaguojant į susiklosčiusią ypatingą geopolitinę situaciją ir pasaulinės energijos išteklių rinkos kainų šuolius, šiandien Seime įregistruota Pelno mokesčio įstatymo pataisa, nustatanti nulinį tarifą į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas reinvestuojamam pelnui. Įstatymo projektą registravo grupė Seimo Ekonomikos komiteto narių: Mindaugas Skritulskas, Kazimieras Starkevičius, Ieva Pakarklytė.

Siūloma įstatymo 5 straipsnį papildyti nuostata, kad pelnas, panaudotas investicijoms į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas, verslo plėtrą – įrenginius, kitą ilgalaikį turtą, didinantį gamybos, paslaugų teikimo našumą, naujoms darbo vietoms sukurti, apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą. Šiuo atveju investicijos ir vieneto apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje įtvirtintą prioritetinę mokesčių sistemos pokyčio kryptį: augančiai ekonomikai – mažiau žalingi mokesčiai. Lietuvos kaimyninės šalys, tokios kaip Estija, Latvija, o nuo šių metų – ir Lenkija, taiko skirstomojo pelno apmokestinimo sistemą, atsisakant reinvestuoto pelno apmokestinimo. Įstatymo projektas teikiamas siekiant sustiprinti Lietuvos pozicijas, pritraukiant užsienio investicijas, ir prisidėti prie viso regiono sėkmės, suvienodinant mokestinę sistemą su kaimyninėmis šalimis, kad būtume konkurencingi regione.

Tikimasi, kad įgyvendinus įstatymo projekto nuostatas bus užtikrintas didesnis Lietuvos ekonomikos bei investicijų efektyvumas: įmonės turės realių lėšų šaltinių investicijoms ir plėtrai, sumažės jų poreikis skolintis, sumažės paskatos verstis šešėline veikla ir dirbtinai mažinti apmokestinamąjį pelną. Siūlomas teisinis reguliavimas taip pat prisidės ir prie Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto siekio 2030 m. 45 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos pagaminti iš atsinaujinančių išteklių.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)