Finansai

Septynių mėnesių centrinės valdžios balansas – 840,8 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–liepos mėnesių centrinės valdžios balansas, skaičiuojamas pinigų srautų principu, siekė 840,8 mln. eurų ir sudarė 1,32 proc. projektuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmuosius septynis šių metų mėnesius buvo 1 454,5 mln. eurų geresnis nei 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu, kuomet dalį laikotarpio buvo taikomi karantino ribojimai, kai deficitas sudarė 613,7 mln. eurų.

2022 metų centrinės valdžios pajamos sausį–liepą buvo 11 092,5 mln. eurų, išlaidos – 10 128,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 123,0 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 62,4 proc. sausio–liepos mėnesių centrinės valdžios pajamų, 30,6 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius septynis šių metų mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 57,3 proc., dotacijos – 14,7 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,8 proc.

Centrinės valdžios pajamos liepą siekė 1 573,0 mln. eurų, išlaidos – 1 517,5 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 32,5 mln. eurų. Liepos mėnesio centrinės valdžios balansas siekė 23,0 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų liepa, balansas geresnis 10,4 mln. eurų. Liepą pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (60,1 proc.) ir socialinės įmokos (33,1 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (58,2 proc.).

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Lyginant šių metų duomenis su 2021 metų duomenimis, būtina įvertinti tuo metu taikyto karantino aplinkybę.

Pranešimą paskelbė: Daiva Baužienė, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)