Finansai

Šiaulių banko 2019 m. rezultatus lėmė didėjusios finansavimo apimtys ir klientų aktyvumas

– Banko grupė uždirbo 51,5 mln. eurų grynojo pelno, nuosavybės grąža viršijo 17 proc.

– Tipinės veiklos rezultatas per pastaruosius metus išaugo 17 proc.

– Sparčiai augo paskolų ir finansinės nuomos portfelis – per metus padidėjo 21 proc.

– Indėlių portfelis viršijo 2 mlrd. eurų ribą.

– Per 2019 m. vyko rekordinė prekyba Šiaulių banko akcijomis.

– Nuo 2020 m. sausio 1 d. už Šiaulių banko tiesioginę priežiūrą tampa atsakingas Europos Centrinis Bankas.

– Šiaulių bankas išlaikė lyderio poziciją geriausiai klientus aptarnaujančio banko tyrime.

„Finansiniai rezultatai – puikus banko įdirbio ir nuoseklaus augimo atspindys, įrodantis tinkamai pasirinktas strategines kryptis. Metai buvo kupini iššūkių ir įvertinimų, kurie lems ir šių metų tikslus: tapome trečiu pagal dydį Lietuvoje registruotu kreditų rinkos dalyviu, Europos Centrinis Bankas mums suteikė reikšmingos Lietuvos finansinės institucijos statusą, todėl Šiaulių banko priežiūrai bus taikomi tie patys principai ir taisyklės, kokios taikomos didžiausiems euro zonos bankams.  Žengiame į kitą lygį ir esame tam pasiruošę – akivaizdu, kad mes stiprūs, tvariai augantys ir ambicingi,“ – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Per 2019 m. Šiaulių banko grupė uždirbo 51,5 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šiaulių banko tipinės veiklos rezultatai jau eilę metų nuosekliai gerėja ir per 2019 m. pasiekė 60,9 mln. eurų, t. y. 17 proc. daugiau nei 2018 m., kuomet uždirbta 52,2 mln. eurų. Ketvirtojo 2019 m. ketvirčio grynasis pelnas siekė 10,9 mln. eurų, o tipinės veiklos rezultatas sudarė 13,8 mln. eurų.

Grynųjų palūkanų pajamos, didėjant kreditavimo apimtims ir išliekant mažiems resursų kaštams, per metus išaugo 15 proc. ir pasiekė 72,4 mln. eurų. Didelis klientų aktyvumas naudojantis banko paslaugomis užtikrino grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimą – per metus šios pajamos didėjo 18 proc. ir metų pabaigoje siekė 16,7 mln. eurų. 2019 m. reikšmingai augo ir pelnas iš prekybos valiuta – per metus Šiaulių banko grupė uždirbo 7,9 mln. eurų, t. y. 14 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Augant pajamoms, Šiaulių banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – išlaidų ir pajamų santykis 2019 metų pabaigoje sudarė 42,5 proc. Nuosavo kapitalo grąža siekė 17,6 proc., o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

2019 m. pabaigoje Šiaulių bankas išplatino 20 mln. eurų vertės pirmąją subordinuotų obligacijų emisiją. Subordinuotos obligacijos įsiskaičiuoja į antro lygio kapitalą, tad, išnaudojant didesnę kapitalo bazę, bankas turės daugiau galimybių tvariai augti bei didinti grąžą akcininkams. Taip pat obligacijos yra tinkamas įsipareigojimas atitinkant minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (ang. MREL) reikalavimus.

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas 
Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelio augimas 2019 metais buvo sparčiausias per pastaruosius keletą metų. Per metus portfelis išaugo 21 proc. ir gruodžio mėn. pabaigoje viršijo 1,6 mlrd. eurų. 2019 m. pasirašyta daugiau nei 770 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 7 proc. daugiau nei per 2018 metus.

Banko strateginių krypčių – verslo ir vartojimo finansavimo – apimtys metų eigoje nuosekliai augo. Per metus naujų verslo finansavimo sutarčių vertė siekė 540 mln. eurų, o portfelis augo 18 proc. Vartojimo finansavimo produktų portfelis išaugo 41 proc., o naujų sutarčių vertė viršijo 150 mln. eurų.

2019 metų pradžioje būsto rinkos segmente Šiaulių bankas ėmėsi aktyvių veiksmų, kurie užtikrino spartų būsto paskolų portfelio augimą – per metus būsto paskolų portfelis išaugo dukart ir viršijo 100 mln. eurų.

Kasdienė bankininkystė

Augančios atsiskaitymų apimtys bei grynųjų pinigų operacijų apyvartos, didelis klientų aktyvumas renkantis paslaugų planus privatiems ir verslo klientams lėmė 17 proc. didesnes paslaugų ir komisinių pajamas nei 2018 m. Nuo metų pradžios klientų skaičius išaugo 4 proc. ir gruodžio pabaigoje siekė 337 tūkst., iš jų – daugiau nei 308 tūkstančiai buvo privatūs klientai, 28 tūkstančiai – verslo klientai. Komisinių pajamų augimui įtakos turėjo ir augantis „Saugumo programoje“ dalyvaujančių mokėjimo kortelių skaičius, kuris, palyginus su 2018 m., paaugo 64 proc.

Atsiskaitymų operacijos su mokėjimo kortelėmis 2019 m. išaugo 41 proc. Prie augimo ženkliai prisideda bekontakčių atsiskaitymo operacijų augimas, kuris augo daugiau nei 200 proc. Dabar fizinėse atsiskaitymo vietose kas antra operacija yra bekontaktė.

Nuo 2019 m. birželio mėn. Šiaulių bankas priima momentinius mokėjimus, kurie 2019 m. sudarė apie 13 proc. visų gaunamų SEPA mokėjimų. Šiuo metu gaunamų momentinių mokėjimų mėnesinė dalis sudaro apie 22 proc. visų SEPA mokėjimų. 

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per metus išaugo 10 proc. ir 2019 m. pabaigoje viršijo 2 mlrd. eurų ribą. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 160 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis išaugo 28 mln. eurų. Ieškodamas alternatyvių taupymo sprendimų, Šiaulių bankas pirmasis prieš tris metus pasiūlė savo klientams indėlius susietus su finansinėmis priemonėmis. 2019 m. spalio mėn. pasibaigus pirmojo platinimo indėliui, Banko klientai uždirbo 2,85 proc. metinių palūkanų, t. y. 5 kartus didesnes nei įprasto terminuotojo indėlio palūkanas.

2019 m. Šiaulių bankas sėkmingai pradėjo teikti indėlių paslaugą Vokietijos rinkai. Metų pabaigoje per indėlių platformą buvo surinkta 12 mln. Eur terminuotųjų indėlių. Bendradarbiavimas su Europos indėlių platforma „Raisin“ viršijo lūkesčius, todėl ir 2020 m. Bankas sieks išlikti aktyvus užsienio rinkose.

Rekordinė apyvarta Šiaulių banko akcijomis

Nuoseklus kapitalizacijos stiprinimas, tvarus pelningumo gerėjimas buvo įvertintas ne tik tarptautinės reitingų agentūros „Moody‘s Investors Service“, kuri gegužės mėn. Šiaulių bankui pagerino ilgalaikio skolinimo reitingą iki Baa2, bet ir investuotojų. Per 2019 metus banko akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje išaugo 26 proc. Prekyba Šiaulių banko akcijomis pasiekė rekordinę ribą ir užtikrino lyderio vietą – apyvartos Nasdaq Baltijos rinkoje metinė suma viršijo 48 mln. eurų.

Aukšta klientų aptarnavimo kokybė

Pagal 2019 m. „DIVE Lietuva“ inicijuoto slapto pirkėjo tyrimo duomenis, antrus metus iš eilės lyderio poziciją išlaikė ir geriausiai klientus aptarnaujančio banko vardą pelnė Šiaulių bankas, kurio aptarnavimo kokybės rodiklis siekė 94,9 proc. ir gerokai viršijo bankų sektoriaus vidurkį. Slapto pirkėjo tyrimas parodė, kad bendras Lietuvos bankų sektoriaus klientų aptarnavimo kokybės rodiklis pernai sumažėjo 6,3 proc. punkto ir siekė 82,7 proc.

Šis įvertinimas parodo, kad bankui puikiai sekasi laikytis strateginės krypties – būti arčiau savo klientų. 2019 m. pabaigoje Šiaulių bankas pristatė naują įvaizdžio strategiją, vizualinį identitetą ir šūkį „Jūsų bankas – arčiau jūsų“. Naujas įvaizdis išryškina stipriąsias banko savybes – artimą ryšį su klientu, atvirumą ir lankstumą.

Pastaraisiais metais buvo atnaujintas 21 banko skyrius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Visagine, Ukmergėje ir kituose Lietuvos miestuose. Šiais metais Šiaulių bankas planuoja tokiu pačiu tempu tęsti skyrių atnaujinimą. Skirtingai nei kiti šalies bankai, Šiaulių bankas siekia ne mažinti, bet išlaikyti platų banko skyrių tinklą – šiuo metu bankas turi 60 klientų aptarnavimo skyrių, veikiančių 37-iuose Lietuvos miestuose.

Reikšmingos finansų institucijos statusas

Europos centrinis bankas (ECB) nuo 2020 metų sausio 1 dienos įtraukė Šiaulių banką į tiesiogiai prižiūrimų eurozonos šalių bankų sąrašą. Šiaulių bankui tapus trečiu pagal dydį Lietuvoje registruotu kreditų rinkos dalyviu, ECB Šiaulių bankui suteikė reikšmingos Lietuvos finansinės institucijos statusą. Kaip ir kiekviename banke, naujai įtrauktam į ECB tiesioginės priežiūros sąrašą, Šiaulių banke šiuo metu vyksta išsamaus vertinimo procesas.

2019 m. Lietuvos bankas (LB), atlikęs planinį Šiaulių banko patikrinimą kredito rizikos valdymo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo klausimais, priėmė nutarimą įpareigoti Šiaulių banką ištaisyti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir trūkumus bei skyrė 880 tūkst. Eur baudą.  Dauguma LB nustatytų pažeidimų ir trūkumų buvo pašalinti dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo LB valdyboje. Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą skųsti Lietuvos banko valdybos nutarimą dėl poveikio priemonės apskaičiavimo bei skyrimo ir bankas pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 60 klientų aptarnavimo padalinių, 37 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. Pagal 2018 m. ir 2019 m. „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)