Finansai

Šiaulių banko grupė uždirbo beveik 21 mln. eurų pelno

Šiaulių banko grupė pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 20,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, kai pernai tuo pačiu metu gauta 27,8 mln. eurų pelno.

„Dėl pandemijos ekonominė veikla Lietuvoje ir visame pasaulyje reikšmingai sulėtėjo, todėl esame patenkinti, kad nepalanki aplinka banko grupės rezultatams turėjo tik neženklią neigiamą įtaką. Atidžiai stebime situaciją ir esame pasiruošę prisitaikyti prie greitai besikeičiančių aplinkybių“, – veiklos rezultatus komentavo administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas.

Palyginus su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, banko grupės grynosios palūkanų pajamos išaugo 10 proc. ir siekė 37,4 mln. eurų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos nuosaikiai sumažėjo iki 7,7 mln. eurų.

Per antrąjį ketvirtį dėl šių metų neigiamų šalies ekonomikos raidos perspektyvų papildomai suformuota 3,4 mln. eurų atidėjinių galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams, pusmečio atidėjiniai siekia 8,3 mln. eurų.

Šiaulių banko grupės veiklos efektyvumas išlieka aukštas – išlaidų ir pajamų santykis birželio mėn. pabaigoje nesiekė 37 proc., o nuosavo kapitalo grąža viršijo 13 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga.

Paskolų ir indėlių portfeliai augo

Paskolų ir finansinės nuomos portfelis sudarė 1,76 mlrd. eurų – 5 proc. daugiau nei praėjusio ketvirčio pabaigoje ir 16 proc. daugiau nei prieš metus.  Per ketvirtį didžiausią įtaką paskolų portfelio augimui turėjo įsigytas 121 mln. eurų vertės „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo privačių klientų būsto paskolų portfelis bei aktyvūs veiksmai būsto paskolų rinkoje. Būsto paskolų portfelis pusmečio pabaigoje pasiekė 247 mln. eurų, kai prieš metus buvo 65 mln. eurų. Dėl sumažėjusios verslo finansavimo paklausos, verslo paskolų portfelis per ketvirtį sumažėjo 2 proc. ir siekė 1,12 mlrd. eurų.

Indėlių portfelis per balandžio-birželio mėnesius viršijo 2,17 mlrd. eurų, o augimas siekė 2 proc., lyginant su paskutiniuoju ketvirčiu ir 10 proc. lyginant su praėjusių metų birželio pabaiga. Indėlių portfeliui daugiausiai įtakos turėjo indėlių iki pareikalavimo augimas, kuris siekė virš 160 mln. eurų per pusmetį.

Po karantino veiklos apimtys atsistatė

Pasak Donato Savicko, karantino laikotarpiu Šiaulių bankas nebuvo apribojęs paslaugų teikimo padaliniuose, t. y. neapsiribojo tik būtinosiomis paslaugomis Bankui sumažinus veikiančių padalinių skaičių mažėjo grynųjų pinigų operacijų, valiutos konvertavimo, atsiskaitymų apimtys bei pajamos.

„Nuo birželio 1 d. visi banko padaliniai jau veikė įprastu darbo laiku. Būtent šiuo laikotarpiu vėl ėmė augti verslo kreditavimo užklausų apimtys, atsistatė dalies sektorių pardavimai. Į prieškarantininį lygį sugrįžo namų ūkių lūkesčiai kartu ir vartojimo apimčių bei kreditų užklausų rodikliai“, – teigė Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas.

Karantino metu gyventojai ėmė daugiau naudotis skaitmeniniais kanalais – interneto banku ir mobiliąja programėle. Po karantino apie 25 proc. daugiau klientų dėl banko paslaugų konsultuojasi nuotoliniu būdu.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 59-iuose klientų aptarnavimo padaliniuose 37-iuose Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. Pagal 2018 m. ir 2019 m. „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency

(Perskaityta per mėnesį: 8, iš jų šiandien: 1.)