Finansai

Šiaulių regionas atsiliepia į Vyriausybės rengiamą Ateities ekonomikos DNR planą

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas įsitikinęs, kad Finansų ministerijos rengtame ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo projekte, vadinamame Ateities ekonomikos DNR plane, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas Lietuvos regionams. Šalies ateitis priklausys nuo stiprių regionų, kuriems dabar reikia didesnio valstybės dėmesio tvarkantis su neigiamais Covid-19 pandemijos padariniais ekonomikai.

Šiaulių meras Artūras Visockas teigia, kad regionų sėkmė – visos Lietuvos sėkmė, todėl savivaldybės labai tikisi valstybinių institucijų dėmesio užtikrinant tolygią regionų plėtrą. Šiaulių savivaldybės vadovas pasirašė kreipimąsi į keturias ministerijas, prašydamas palaikymo įtraukiant Šiaurės Lietuvai svarbius projektus į Ateities ekonomikos DNR planą.

„Tikiu, kad tvirtinant Ateities ekonomikos DNR planą, ministerijos ir visa Vyriausybė palaikys Šiaulių miesto ir regiono iniciatyvą. Numačius finansavimą mūsų siūlomiems projektams, ekonominė nauda būtų jaučiam ne tik Šiaulių mieste, Šiaurės Lietuvoje, bet ir visos šalies mastu. Būtų ne tik pagerintos sąlygos investicijų pritraukimui, gerai apmokamų darbo vietų sukūrimui, bet ir užtikrintas efektyvesnis valstybės turto naudojimas. Tie 15 milijonų leistų valstybei generuoti ilgalaikes pajamas“, – akcentavo Artūras Visockas.

Šiaulių miesto savivaldybė prašo Ekonomikos skatinimo plane numatyti lėšas:

  • 4,72 mln. eurų – Šiaulių oro uosto infrastruktūros (valstybei priklausantis turtas) modernizavimui ir naujos viešosios infrastruktūros Šiaulių oro uosto prieigose įrengimui. Prašomos lėšos sudaro 50 proc. reikiamų investicijų. Kitą projekto dalį savo biudžeto lėšomis finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė. Dalis oro uosto infrastruktūros yra nusidėvėjusi ir negali būti naudojama pagal paskirtį – tai užkerta kelią naujoms investicijoms, naujų darbo vietų atsiradimui ir efektyvesniam oro uosto potencialo išnaudojimui.
  • 8 mln. eurų – Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtrai ir teritorijos pritaikymui investicijų pritraukimui. Lėšos reikalingos geležinkelio atšakos įrengimui į Laisvosios ekonominės zonos teritoriją, toje zonoje esančios gatvės užbaigimui ir pramonės įmonėms skirtų sklypų paruošimui. Šiaulių miesto savivaldybė yra pasirengusi šio projekto įgyvendinimui (parengta techninė dokumentacija ir gauti visi statybą leidžiantys dokumentai).
  • 2,5 mln. eurų – viešosios susisiekimo infrastruktūros įrengimui. Būtų sudarytos sąlygos pritraukti privačias investicijas ir sudaryti prielaidas 500 naujų darbo vietų sukūrimui. Techninė projekto dokumentacija yra paruošta ir gauti visi reikalingi statybą leidžiantys dokumentai.

Pridedamas Šiaulių miesto mero raštas Ekonomikos ir inovacijų, Krašto apsaugos, Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijoms

Pranešimą paskelbė: Vitalis Lebedis, Šiaulių miesto savivaldybė

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)