Finansai

Siekiama sumažinti karantino padarinius kultūros sričiai

Šiandien Vyriausybės patvirtintame Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų padarinių mažinimo priemonių plane taip pat numatytos priemonės, skirtos sumažinti padarinius kultūros sričiai.

Plane numatyta išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą – skirti ir apmokėti kūrybines prastovas meno kūrėjams, dėl ekstremalios situacijos negalintiems iš savo veiklos gauti pajamų, ir skirti šiam tikslui įgyvendinti papildomų lėšų. Tai numatantį teisės akto projektą Kultūros ministerija Vyriausybei pateiks  trečiadienį.

 „Kultūros ministerija supranta situacijos rimtumą ir deda visas pastangas, kad koronaviruso sukelti padariniai kultūros sričiai ir čia dirbantiems žmonėms būtų kuo labiau sumažinti. Įvertinsime visus aspektus ir kartu su Vyriausybe priimsime reikiamus sprendimus“,  – sako kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Pagal Vyriausybės patvirtintą planą taip pat numatoma laikotarpiu iki trijų mėnesių mokėti savarankiškai dirbantiems, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas, fiksuotą 257 eurų dydžio išmoką per mėnesį, kai dėl nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo asmuo negali vykdyti savo veiklos. Šiam tikslui numatyta 50 mln. eurų. Ši nuostata aktuali individualią veiklą vykdantiems asmenims kultūros ir kūrybinių industrijų srityse.

Vyriausybės patvirtintame plane įsipareigojama valstybės lėšomis solidariai iki trijų mėnesių prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant dalinės prastovos ar prastovos išmokos dalį darbuotojams.  Darbuotojui turi būti užtikrinta išmoka ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga (MMA).  Numatoma valstybės lėšų dalis – 60 procentų, bet ne daugiau kaip  MMA. Tam Vyriausybė numato skirti 250 mln. eurų. Ši nuostata svarbi visam nevalstybiniam sektoriui, įskaitant ir kultūros organizacijas.

Kultūros ministerija savo valdymo srityje taip pat sprendžia dėl papildomų priemonių taikymo siekiant sumažinti koronaviruso ir karantino padarinius kultūros srityje.

Prašome laikytis visų Vyriausybės rekomendacijų, naujausią aktualią informaciją rasite čia

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 4, iš jų šiandien: 1.)