Finansai

Skelbiamas naujas transformatorių pirkimas

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) informuoja, kad inicijuojamas naujas viešasis pirkimas siekiant įsigyti kelių rūšių transformatorius. Anksčiau vykdyto viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos kadangi geriausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pasiūlyme buvo identifikuotas vieno iš reikalavimų pagrindimo dokumentų trūkumas. Naujas pirkimas, planuojama, bus paskelbtas iki šių metų balandžio 14 d., Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) atlikus pirkimo vertinimą.

Inicijuojamu viešuoju pirkimu bendrovė siekia įsigyti kelių rūšių (25, 40, 63 ir 100 kVA) transformatorius. Maksimali konkurso pirkimo vertė – 6,7 mln. eurų be PVM, neįsipareigojant užsakovui išpirkti visų kiekių – užsakomi ir išperkami kiekiai priklausys nuo konkrečių įgyvendinamų projektų. Sutartį planuojama sudaryti trejiems metams.

Dėl augančio naujų klientų ir elektros energiją gaminančių vartotojų kiekio, maksimali pirkimo vertė buvo padidinta lyginant su anksčiau vykdytu pirkimu. Nutrauktasis pirkimas buvo inicijuotas 2020 m. spalio 15 d., o pirkimui planuojamas įsigyti transformatorių poreikis buvo skaičiuotas 2020 trečią ketvirtį. Prieš skelbiant naują pirkimą, praėjus daugiau nei pusei metų nuo ankstesnio skaičiavimo, buvo atnaujintos planuojamos įrangos poreikio prognozės trejų metų laikotarpiui.

Pasiūlymui neatitikus reikalavimų, pirkimas nutrauktas

Šių metų vasario 18 d., priėmusi sprendimą nepirkti baltarusiškos kilmės transformatorių ir atmetus pirmoje vietoje buvusį pasiūlymą, antroje vietoje buvęs UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymas tapo laimėtoju.

Kitiems pirkimo dalyviams susipažinus su minėtu pasiūlymu, buvo pateikta pretenzija dėl „SLO Lithuania“ pasiūlymo techninių reikalavimų neatitikimo. Pretenzijos nagrinėjimo metu, peržiūrėjus pretenziją ir pasiūlymą, buvo identifikuotas vieno iš reikalavimų pagrindimo dokumentų trūkumas, kurio nebuvo galima pašalinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikrinant pirkimo proceso skaidrumą ir siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl tiekėjų vertinimo vienodumo ar skirtingo atitikimo pirkimo reikalavimams interpretavimo, priimtas sprendimas „SLO Lithuania“ pasiūlymą atmesti ir šį pirkimo konkursą užbaigti nesudarius sutarties nei su vienu tiekėju.

Pranešimą paskelbė: Paulius Kalmantas, Ignitis grupė, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 4, iš jų šiandien: 1.)