Finansai

Suformuota nauja INVEGOS valdyba

INVEGOS stebėtojų taryba konkurso būdu ketverių metų kadencijai atrinko keturis vykdančiosios valdybos narius, kurie eis ir konkrečių funkcijų vadovų pareigas. Darbą nauja sudėtimi valdyba pradės rugsėjo 11 d., o po pirmojo valdybos posėdžio bus paskelbtas ir naujasis INVEGOS valdybos pirmininkas, kuris eis ir vadovo pareigas.

„Vieninga ir efektyvi Nacionalinė plėtros įstaiga (NPĮ) telks įvairias finansines priemones vienoje vietoje, todėl labai svarbu pritraukti ir išsaugoti profesionalus. NPĮ prisidės prie strateginių valstybės tikslų siekimo: aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo, energetinio savarankiškumo stiprinimo. Stipri, savarankiška ir politiškai nepriklausoma įmonės valdyba užtikrins įvairių finansinių priemonių sinergiją, naujų finansinių priemonių kūrimą, naujų finansavimo šaltinių pritraukimą, efektyvų ES paramos panaudojimą“, – pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Pasak ministrės, ši reforma – viena „Naujos kartos Lietuva“ plano sudedamųjų dalių, kuri padės Lietuvai pasiekti proveržį finansų srityje, kurti tvaresnę ir atsparesnę ateities ekonomiką.

Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vykdančiąją valdybą sudarys savo srities profesionalai:

Dainius Vilčinskas – valdybos narys, atsakingas už bendrą įmonės korporatyvinį valdymą, organizacijos transformaciją, vystymąsi ir skaitmeninimą. D. Vilčinskas yra strateginio verslo ir finansų valdymo profesionalas, turintis patirties verslo skaitmeninime, tvaraus verslo kūrime ir pardavimų valdyme. 2020 metais jam buvo patikėta įsteigti ir vadovauti UAB Valstybės investicijų valdymo agentūrai (VIVA), vienai iš INVEGOS pagrindu konsoliduotų įstaigų, kurios paskirtis buvo investuoti į vidutines ir dideles įmones, paveiktas COVID-19.

Inga Beiliūnienė – valdybos narė, šiuo metu einanti INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotojos ir verslo plėtros direktorės pareigas, bus atsakinga už INVEGOS veiklos plėtrą, produktų strateginį planavimą, įmonės produktų kūrimą ir valdymą. I. Beiliūnienė yra sukaupusi 12 metų patirtį nacionalinėse ir tarptautinėse finansų institucijose bei 20 metų patirtį kuriant ir įgyvendinant įvairias finansines priemones, skirtas visų dydžių verslams.

Lina Stragauskienė – valdybos narė įmonėje kuruos finansų valdymą, IT vystymą ir veiklos administravimą. L. Stragauskienė turi daugiau nei 16 metų darbo patirtį „Danske Bank“ Lietuvos filiale, kur vadovavo įvairioms su įmonės finansais susijusioms sritims. Pastaruosius 5 metus L. Stragauskienė priklausė įmonės vadovų komandai, aktyviai dalyvaujančiai įmonės strateginių sprendimų įgyvendinime, kompleksiniuose sistemų bei įmonės veiklos transformacijos  projektuose.

Jonas Kanapeckas – valdybos narys, atsakingas už rizikos, atitikties ir kokybės užtikrinimą. J. Kanapeckas daugiametis buvusio Lietuvos banko investavimo komiteto, Eurosistemos rinkos operacijų ir rizikos valdymo komitetų narys, tiek būdamas kaip ekspertas, tiek užimdamas vadovaujančias pozicijas, yra sukaupęs daugiau nei du dešimtmečius darbo Lietuvos banke patirtį investavimo, pinigų politikos operacijų ir rizikos valdymo srityse.

INVEGOS stebėtojų tarybos pirmininkė Daina Kleponė džiaugiasi, kad pavyko surinkti stiprią ir kompetentingą komandą, kuri užbaigs jau pradėtus konsolidacijos procesus bei  bus atsakinga už bendros įmonių grupės veiklos strategijos suformavimą ir jos įgyvendinimą.

„Kaip vieną didžiausių iššūkių, laukiančių naujos valdybos, išskirčiau vieningos organizacijos kultūros sukūrimą. Dabar po vienu stogu dirba keturios konsoliduotos organizacijos su savo skirtingomis kultūromis, veiklos sritimis ir paslaugomis. Visa tai vadovų komandai reiks paversti vieningai dirbančia organizacija su stipriais veiklos principais, bendromis vertybėmis ir kuriama verte Lietuvos ekonomikai, – sako D. Kleponė. – Ši organizacija taps pagrindiniu šalies ekonomikos varikliu – įmonės tikslas bus didinti ekonomikos konkurencingumą pasiūlant klientams jų poreikius atitinkančius finansinius sprendimus, vystant kapitalo rinkų plėtrą bei skatinant tvarų finansavimą.“

Vadovaudamasi INVEGOS įstatais, naujai suformuota valdyba turės išsirinkti valdybos pirmininką, kuris taip pat eis ir INVEGOS vadovo pareigas. INVEGOS vadovui, be šiuo metu pavaldžių UAB „Kofinansavimas“, KŪB „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ (TIPS) ir UAB Valstybės investicijų valdymo agentūros, bus pavaldus ir kuriamas Žaliųjų finansų institutas. Stebėtojų taryba eiti INVEGOS generalinio direktoriaus pareigas siūlo Dainiaus Vilčinsko kandidatūrą.

Valdybos pirmininką ir INVEGOS vadovą naujai išrinkta valdyba rinks rugsėjo 11 d. pirmojo valdybos posėdžio metu.

Apie INVEGĄ

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) – nacionalinė plėtros įstaiga, kurios akcininkas Finansų ministerija, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Įgyvendinant  „Naujos kartos Lietuva“ planą ir siekiant nukreipti pakankamas investicijas į valstybei svarbias sritis ir spartesnės ekonomikos plėtros, nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. buvo sujungtos keturios nacionalinės plėtros įstaigos: INVEGA, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), todėl paslaugos verslui, viešajam ir žemės ūkio sektoriui teikiamos vieno langelio principu – per INVEGĄ.

Pranešimą paskelbė: Austėja Šutaitė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Suformuota nauja INVEGOS valdyba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)