Finansai

Svarbiausiame ES mokslo ir inovacijų renginyje pristatomos Lietuvos iniciatyvos inovacijų srityje

Šiandien Briuselyje prasidedančiame didžiausiame Europos Sąjungoje (ES) mokslui ir inovacijoms skirtame renginyje dalyvaujantis ekonomikos ir inovacijų viceministras Gintaras Vilda pristato Lietuvos patirtį ir svarbiausius mūsų šalies pasiekimus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Renginyje, kuriame dalyvauja aukščiausio lygio inovacijų politikos formuotojai bei įvairių verslo ir mokslo sričių profesionalai, G. Vilda pasidalins gerąja patirtimi apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vykdomą inovacijų reformą, įgyvendinamą GovTech iniciatyvą, kalbės apie inovacijų pritaikymą viešuosiuose pirkimuose ir palankesnį inovacijoms diegti reikalingą teisinį reguliavimą.

„Lietuva mokslo ir inovacijų srityje turi ką parodyti Europai: šalies aukštųjų technologijų sektorius, ypač gyvybės mokslų, informacinių technologijų ir inžinerinės pramonės, yra vienas greičiausiai augančių ir pažangiausių regione. Lazerių pramonė, inovatyvūs startuoliai, finansinių technologijų ir skaitmeninimo sričių įmonės taip pat didina Lietuvos žinomumą Europoje. Visa tai rodo, kad galime ne tik pasisemti patirties iš ES senbuvių, bet ir pasidalinti gerąja praktika formuojant ir įgyvendinant inovacijų politiką bei konkrečias iniciatyvas“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras G. Vilda.

Briuselyje ekonomikos ir inovacijų viceministras pristatys inovacijų reformą bei šių metų liepą startavusią GovTech iniciatyvą, kuri padės spręsti viešajam sektoriui kylančius iššūkius. GovTech sudaro galimybę priimti inovatyvius sprendimus, kurie leistų efektyvinti įmonių veiklą ir užtikrinti didžiausią naudą visuomenei.

Briuselyje taip pat bus aptariama Europos Komisijos iniciatyva įkurti Europos inovacijų tarybos forumą, kuris bus sudarytas iš ES šalių narių valstybinių institucijų, atsakingų už inovacijų politikos įgyvendinimą, atstovų. Šis forumas leistų efektyviau koordinuoti ir stiprinti bendradarbiavimą inovacijų srityje ES lygmeniu tarp bendrijos valstybių narių ir Europos Komisijos.

Europos inovacijų tarybos forumo pagrindu ES valstybės narės galės dalytis informacija apie vykdomas inovacijų skatinimo iniciatyvas, jų įgyvendinimo rezultatus, inovacijų programų stebėjimą, jų poveikio ekonomikai analizę, inovacijų vystymosi tendencijas.

G. Vilda vizito Briuselyje metu susitiks su už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingu Europos komisaru Carlosu Moedasu, su kuriuo aptars inovacijų politikos tendencijas ir prioritetus, ir Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoju Pierre‘u Delsauxu.

Ekonomikos ir inovacijų viceministras taip pat aptars Lietuvos dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“ ir įsitraukimo į naują programą „Europos horizontas“ perspektyvas, susitikime su Lietuvos deleguotais Europos Parlamento nariais pristatys programos „Horizontas 2020“ rezultatus.

Renginyje ES valstybių narių atstovai pristatys iniciatyvas, kurios skatina mokslo ir inovacijų sektoriaus progresą, aptars su skaitmeninimu ir žiedine ekonomika susijusius visuomeninius iššūkius.

Europos mokslo ir inovacijų dienos susideda iš mokslinių tyrimų ir inovacijų srities politikai skirtos konferencijos, naudingiems ryšiams tarp verslo ir mokslo atstovų užmegzti skirtos dalies „Europos inovacijų centras“ ir parodos „Mokslas yra nuostabus“.

Pranešimą paskelbė: Saulius Šimkevičius, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 18, iš jų šiandien: 1.)