Finansai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI LEISTA STEIGTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ, TEIKSIANČIĄ AVIACIJOS TURIZMO PASLAUGAS

Konkurencijos taryba davė sutikimą Telšių rajono savivaldybei steigti viešąją įstaigą „Telšių aeroklubas“ ir patikėti jai teikti orlaivių nuomos, remonto bei priežiūros, aviacinio turizmo ir kitas susijusias paslaugas.

Institucija gavo savivaldybės prašymą leisti steigti naują įstaigą ir pavesti jai vykdyti numatytą ūkinę veiklą. Savivaldybė nurodė vykdžiusi atvirą konkursą paslaugoms, kurios sudarytų galimybes tiek savivaldybės gyventojams, tiek miesto svečiams keliauti oro transportu, praleisti laisvalaikį, pailsėti, tačiau per numatytą terminą nė vienas tiekėjas konkurse nesudalyvavo.

Kadangi neatsirado įmonių, pasirengusių savivaldybės paskelbtame konkurse nurodytomis sąlygomis teikti paslaugas, o šios yra būtinos tenkinti bendruomenės bendruosius interesus, susijusius su, pavyzdžiui, vaikų bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo, gyventojų poilsio organizavimu ir kt., Konkurencijos taryba leido savivaldybei steigti naują viešąją įstaigą ir pavesti jai vykdyti numatytas su aviacija susijusias paslaugas.

Institucija kvietė suinteresuotus asmenis teikti nuomonę ir argumentus dėl leidimo suteikimo, tačiau atsiliepimų nesulaukė.

Konkurencijos tarybos nutarimas per mėnesį laiko nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybės gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ar esamiems patikėti vykdyti naują ūkinę veiklą, kai privataus verslo atstovai viešųjų paslaugų gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs jas teikti kokybiškai. Tokiais atvejais savivaldybėms reikia gauti Konkurencijos tarybos sutikimą, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, pavyzdžiui, kai ketinama pavesti vykdyti vandens, šilumos tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo paslaugas, taip pat maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)