Finansai

„UNIT INVEST“ GALĖS VYKDYTI SANDORĮ BIOKURO RINKOJE

Konkurencijos taryba leido bendrovei „Unit lnvest“ vykdyti koncentraciją, įsigyjant 100 proc. Lietuvos įmonės „Via fortis“ bei netiesiogiai – Latvijos bendrovės „Biofuel Supply Company“ akcijų ir perimant vienvaldę jų kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. rugpjūčio 1 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Unit Invest“ vykdo verslo valdymo veiklą. Su ja susijusios įmonės užsiima įvairia veikla: „Axioma Metering“, „AXISTech“, „Axioma servisas“ gamina šilumos ir vandens apskaitos duomenų prietaisus bei kitus inžinerinius produktus, siūlo inžinerinius sprendimus; „Veikmės statyba“ stato gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus; „Oilead“, „Lithoil“ prekiauja nafta ir jos produktais Lietuvoje bei užsienyje; „City Service“ teikia pastatų priežiūros (valymo, aplinkos tvarkymo, liftų priežiūros bei kt.) ir administravimo paslaugas Lietuvoje bei užsienyje; „Realco“ vysto nekilnojamojo turto projektus ir kt.

„Via fortis“ gamina ir prekiauja medienos biokuru, taip pat superka, perdirba ir parduoda biokurui tinkamą medieną. Jos valdoma Latvijos bendrovė „Biofuel Supply Company“ veiklos nevykdo. 

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)