Finansai

UŽBAIGTAS TREJUS METUS TRUKĘS TARPTAUTINIS PROJEKTAS UKRAINOJE

Konkurencijos taryba kartu su Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerija sėkmingai užbaigė Europos Komisijos finansuojamą Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Ukrainoje.

Per 2016–2019 m. vykusį projektą siekta stiprinti Ukrainos konkurencijos institucijos gebėjimus išaiškinant konkurenciją ribojančius viešojo ir privataus sektoriaus atstovų veiksmus, perduoti ES konkurencijos teisės praktiką.

Per 98 projekto misijas 14 Konkurencijos tarybos darbuotojų kartu su Vokietijos konkurencijos ekspertais padėjo Ukrainos kolegoms tobulinti įmonių susijungimų nagrinėjimo procedūras, pateikė rekomendacijas dėl rinkos tyrimų vykdymo, konkurencijos teisės nuostatų taikymo. Be to, Lietuvos konkurencijos ekspertai dalijosi savo  įžvalgomis, kaip suderinti Ukrainos konkurencijos įstatymą su Europos Sąjungos teisės reikalavimais, nustatyti veiklos prioritetus, kad iš institucijos vykdomos veiklos naudą gautų ir vartotojai, ir sąžiningai veikiantis verslas.

33 mėnesius trukusio projekto metu 15 Ukrainos konkurencijos ekspertų lankėsi Lietuvoje ir domėjosi, kaip institucija atlieka Konkurencijos įstatymo pažeidimų tyrimus, nagrinėja tyrimų metu surinktą medžiagą, kokius turi įgaliojimus atliekant patikrinimus. Stažuodamiesi Konkurencijos taryboje svečiai iš Ukrainos gilinosi į tarptautinę tyrimų procedūrų ir konkurencijos kultūros sklaidos praktiką, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo klausimus, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gairių dėl teisės aktų poveikio konkurencijai taikymą.

„Dalyvavimas projekte Ukrainoje – vertinga patirtis ir Lietuvai. Tikimės, kad projekto metu perduotos žinios prisidės prie dar vienos konkurencijos institucijos įgaliojimų stiprinimo, efektyvesnio konkurencijos pažeidimų nustatymo ir teigiamų pokyčių visoje Ukrainos konkurencijos teisės sistemoje“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Tai jau trečiasis Dvynių programos projektas, kuriame kartu su partneriais iš Vokietijos dalyvavo Konkurencijos taryba. 2013 m. ir 2017 m. baigėsi projektai Armėnijoje ir Egipte. Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa nuo 1998 m. remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administracinius gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas.

Konkurencijos taryba nuo 2016 m. taip pat vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus Gruzijoje, o nuo šių metų – Serbijoje ir Kosove.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 13, iš jų šiandien: 1.)