Finansai

Valstybės valdomų įmonių indėlis sprendžiant koronaviruso krizę

Koronaviruso pandemijos krizei spręsti ir neišvengiamiems jos padariniams Lietuvoje mažinti susitelkė ne tik visuomeninės organizacijos, dosniai paramą dalinantis privatus verslas, bet ir valstybės valdomos įmonės (VVĮ). Valdymo koordinavimo centras primena apie VVĮ iniciatyvas, reikšmingai prisidedančias prie koronaviruso iššūkių sprendimo.

 „Šiuo sudėtingu laikotarpiu valstybės valdomos įmonės kaip ir privataus kapitalo verslas susiduria su dideliais iššūkiais. Dauguma VVĮ vykdo valstybės pavestas socialines funkcijas (specialiuosius įpareigojimus) ir užtikrina tolesnį jų vykdymą nepaisant radikaliai besikeičiančių aplinkos sąlygų. Ne gana to, dalis VVĮ, pasitelkdamos savo infrastrūktūrą ir resursus, rodo aukštą socialinės atsakomybės brandą ir ryžtingai imasi papildomų iniciatyvų, padedančių valdyti koronaviruso pandemijos krizę.

Baigiantis pirmajam karantino mėnesiui, norėtume apžvelgti ir priminti apie VVĮ indėlį, sprendžiant užklupusią koronaviruso krizę“, – pažymi Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Reikšmingiausi viešai skelbti VVĮ darbai ir iniciatyvos, kurios padeda mažinti koronoviruso krizės padarinius:

  • Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ savo verslo partneriams pasiūlė pagalbos paketą, kuris ženkliai lengvina komercines patalpų nuomos ir kitas sąlygas karantino laikotarpiu. Lengvata galės pasinaudoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose veikiančios „Duty free“ ir kitos parduotuvės, antžeminio aptarnavimo įmonės, automobilių nuomos paslaugų teikėjai, automobilių aikštelių operatoriai ir kiti verslai, kurių veikla sustojo dėl nevykstančių reguliarių skrydžių.
  • Nacionalinė plėtros agentūra „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), bendradarbiaudama su Finansų ministerija bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija, parengė priemonių paketą, kuris padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19 pandemijos.

Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Taip pat Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia apibendrintąsias SVĮ veiklos ataskaitas.

Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvą EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje.

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ savininkė yra valstybė.

Daugiau informacijos apie Valdymo koordinavimo centrą: www.vkc.sipa.lt

Pranešimą paskelbė: Saulius Šimkevičius, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)