Finansai

Vandentvarkos fondas užtikrina nuotekų tvarkymo projektų finansavimą Lietuvoje

Baigėsi III kvietimas teikti paraiškas projektams bendrai finansuoti iš 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų fondą. Gauta 16 paraiškų nuotekų tvarkymo projektams finansuoti.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2021 m. sausio 1 d. paskelbė trečiąjį kvietimą kviesdama viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus teikti paraiškas nuotekų tvarkymo projektams bendrai finansuoti iš  05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų. Paraiškos buvo priimamos iki balandžio 1 d., jų gauta 16, daugiau kaip už 37 mln. Eur. Projektai bus finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis.

2019 m. Lietuva gavo Europos Komisijos pagrįstą nuomonę dėl Miestų nuotekų direktyvos reikalavimų nevykdymo, vienas iš jų – aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų taršą atitinkanti apkrova, ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų turi būtų surenkama centralizuotai ir tinkamai išvaloma. Atsižvelgiant į tai, Lietuva įsipareigojo pasiekti reikalavimus iki 2023 m.

Siekiant pilnai įgyvendinti minėtos direktyvos reikalavimus, 2019 m.  pasirašius trišalę sutartį tarp uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  buvo įsteigtas Vandentvarkos fondas, kurio lėšomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrai finansuoti teikiamos paskolos viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, derinant jas su grąžinamąja subsidija, iki 20 metų terminui. Projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti iš trečiojo kvietimo lėšų, turėtų ženkliai prisidėti prie nuotekų tinklų plėtros, reikalingos Miestų nuotekų valymo direktyvos pažeidimo ištaisymui.

Artimiausiu metu VIPA įvertins paraiškas ir, skyrus projektams finansavimą, kvies geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus sudaryti projektų sutartis. Projektų įgyvendinimo terminas – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pranešimą paskelbė: Žilvinas Kačiuška, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) / Public Investment Development Agency

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)