Finansai

VDI apklausa dėl prastovų, siekiant gauti subsidijas

Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną nemažai įmonių susidūrė su sunkumais, prisitaikant prie susiklosčiusios padėties. Siekiant, kad nebūtų panaikintos darbo vietos ir atleisti darbuotojai, valstybė priėmė sprendimą skirti subsidijas darbdaviams, prastovos metu išlaikantiems darbo vietas darbuotojams, tų darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti.

Darbdaviai turi pranešti apie paskelbtas prastovas Valstybinei darbo inspekcijai ir kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijų skyrimo.

Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojams paskelbtas prastovas pranešimus pateikė per 17,7 tūkst. įmonių. Tačiau tik apie 2,5 tūkst. darbdavių kreipėsi į Užimtumo tarnybą dėl valstybės subsidijų darbo vietoms išlaikyti.

Darbdaviai prašymus subsidijai už kovo mėnesį gali pateikti iki pat balandžio mėnesio pabaigos. Kitais mėnesiais darbdavių prašymai turės būti pateikti iki 15 mėnesio dienos imtinai.

Siekdama išsiaiškinti priežastis, kodėl neskubama kreiptis dėl subsidijų skyrimo, VDI parengė ir prašo darbdavius užpildyti trumpą anonimę anketą: ar dėl paskelbtų prastovų planuojama kreiptis į Užimtumo tarnybą siekiant gauti subsidijas, jeigu ne, dėl kokių priežasčių tai nebus daroma.

Apklausos rezultatai padėti optimizuoti procesus, jei paaiškėtų nenumatyti trikdžiai.

Apklausos forma paskelbta VDI interneto svetainėje: http://tiny.lt/m2mffft.

Pranešimą paskelbė: Audronė Guigaitė, Valstybinė darbo inspekcija

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)