Finansai

VDI gauna gyventojų skundų dėl higienos sąlygų nesilaikymo taromatų patalpose

Valstybinė darbo inspekcija gauna darbuotojų ir piliečių skundų (pastebėjimų) dėl higienos sąlygų nesilaikymo patalpose, kuriose surenkamos antrinės žaliavos naudojant taromatus. Pranešama, kad taros surinkimo punktuose patalpos nėra tinkamai vėdinamos, ventiliacinės sistemos neįjungtos arba yra sugedę ir neveikia, darbuotojai dirba be asmeninių apsaugos priemonių, aplink tvyro nešvara ir smarvė.

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai gali tapti nelaimingų atsitikimų darbe priežastimi arba darbuotojai gali susirgti profesinėmis ligomis, taigi  primename apie pareigą įvertinti profesinę riziką ir imtis prevencinių priemonių rizikai mažinti.

Anot Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Ritos Zubkevičiūtės, organizuojant antrinių žaliavų, naudojant taromatus, surinkimą būtina atkreipti dėmesį į rizikos veiksnių indentifikavimo klausimus taros surinkimo punktuose, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo svarbą.

Sunkiausia rizikos neįvertinimo pasekmė – nelaimingi atsitikimai darbe, kurie gali įvykti dėl netinkamo krovinių tvarkymo rankomis, krovinių kritimo, paslydimų ar pargriuvimų. Specialistė akcentuoja, kad nelaimingi atsitikimai darbe dažnai įvyksta pakraunant, iškraunant ar sandėliuojant krovinius, kai kroviniai užkrinta ant darbuotojų. Svarbu užtikrinti, kad kroviniai būtų tinkamai supakuoti, krovinių pakrovimo ir iškrovimo zonose nebūtų kitų asmenų, kurie nesusiję su krovimo darbais. Be to, krovimo darbų vykdymo vietos turėtų būti pažymėtos įspėjamaisiais ar informaciniais ženklais bei užrašais, įspėjančiais apie pavojingas zonas, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Paslydimai ir užkliuvimai taip pat yra daugelio nelaimingų atsitikimų darbe priežastis. Reikėtų įvertinti prieigas prie taromatų  lauke ir patalpose. Krituliai, balos, purvas, ledas ir prastas apšvietimas padidina nelaimingų atsitikimų riziką darbuotojams ir klientams.

Patalpose būtina įvertinti ir grindų būklę, slenksčius, grindų valyvo, dezinfekavimo režimus, apšvietimą. Taros surinkimo punktuose renkant ir tvarkant atliekas  gali susidaryti biologinė tarša. Darbuotojai ir klientai gali įkvėpti užteršto oro, todėl svarbu, kad patalpų paviršiai būtų lengvai ir laiku valomi tinkamomis priemonėmis nuo išsiliejusių skysčių ir susidarančių teršalų. Gera darbuotojų asmens higiena yra svarbi, kad būtų išvengta infekcinių ligų ir kitų sveikatos sutrikimų.

Užtikrinant darbuotojų saugą vien tik antiseptinių rankų servetėlių ar dezinfekcinio skysčio taromatus prižiūrintiems darbuotojams gali nepakakti. Darbuotojai turi būti nemokamai aprūpinami ne tik higienos, bet ir tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kuriomis jie būtų išmokyti tinkamai naudotis, ir už tai yra atsakingi darbdaviai.

Tik bendromis darbdavių, darbuotojų ir klientų, besinaudojančių taromatais, pastangomis, galime sudaryti sąlygas džiaugtis saugia, švaria ir malonia aplinka.

Kontaktams:

komunikacija@vdi.lt

mob. 8 698 73 025

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt

Konsultuojame:

el. paštu info@vdi.lt, raštu ir VDI Facebook paskyroje

telefonu (8 5) 213 9772  (I–IV 9.00–15.00, V 9.00–14.00, pertrauka 12.00–13.00)

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu, pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 arba per mobiliąją programėlę „Žinok teises“

Pranešimą paskelbė: Erlanda Polekaitė, Valstybinė darbo inspekcija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)