Finansai

Verslumo skatinimui regionuose – viešųjų paslaugų perdavimas socialiniams verslams

Inovacijų agentūra, siekdama skatinti viešųjų paslaugų perdavimą socialiniams verslams ir nevyriausybinėms organizacijoms, jau ketvirtus metus Lietuvos savivaldybėms organizuoja plačios apimties daugiau kaip pusės metų trukmės programą. Jos metu savivaldybės su teisininkais ir kitų sričių ekspertais konsultavosi bei augino kompetencijas, reikalingas efektyviam viešųjų paslaugų perdavimui.

Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorės Patricijos Reut teigimu, šiemet programa sulaukė rekordinio skaičiaus dalyvių – projekte dalyvavo net šešios regioninės savivaldybės.

„Akivaizdu, kad socialinių paslaugų poreikis rajonų savivaldybėse kasmet didėja – šie metai buvo pirmieji, kai projektas vyko tokia didele apimtimi. Jei anksčiau kasmet programoje dalyvaudavo po dvi savivaldybes per metus, tai šiemet turėjome galimybę finansuoti net šešių savivaldybių kompetencijų didinimą ir pasirengimą poveikio viešiesiems pirkimams. Džiaugiamės tokiu susidomėjimu, kadangi laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybiniam ir privačiam sektoriui neabejotinai paskatintų verslumą regionuose, leistų sumažinti valstybės ir savivaldybių įmonėms ir įstaigoms tenkančią naštą bei padidintų šių paslaugų efektyvumą ir kokybę“, – dalijasi P. Reut.

Šiais metais projekte dalyvavo Lazdijų rajono, Prienų rajono, Anykščių rajono, Joniškio rajono, Kretingos rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės.

Skatinamas socialinės ekonomikos augimas

Vis tik P. Reut atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvoje viešųjų paslaugų perdavimas vis dar vyksta lėtai – savivaldybės neturi tam reikiamų kompetencijų, nežino, nuo ko pradėti, taip pat dažnai neranda organizacijų, kurioms galėtų perduoti paslaugas. Jai antrina ir šiemet mokymuose dalyvavusios Prienų rajono savivaldybės atstovai – jų teigimu, viešajam sektoriui, norinčiam perduoti tam tikras paslaugas, tenka susidurti  su ne vienu iššūkiu.

„Mūsų savivaldybės atveju, tiek sporto, tiek kitoms nevyriausybinėms organizacijoms projektinė veikla yra per didelė biurokratinė našta – ne visos organizacijos turi savo buhalterius, todėl joms trūksta įgūdžių tinkamai užpildyti projektų paraiškas, apskaičiuoti sąmatas, laiku ir teisingai teikti ataskaitas. Be to, dažnai pasitaiko atvejų, kai nevyriausybinės organizacijos tiesiog nesikonsultuoja su savivaldybės specialistais prieš priimdamos spendimus, kurie nebūtinai yra teisingi. Siekdami projektų kokybės ir efektyvumo, atitinkami savivaldybės specialistai turi eikvoti per daug laiko ir jėgų spręsdami viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų problemas arba skatindami jas įgyvendinti visus projekte užsibrėžtus tikslus ir uždavinius“, – teigia Prienų savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis.

Anot P. Reut, itin svarbu praktiniais metodais savivaldybėms mokytis ir siekti perduoti paslaugas, kadangi viešųjų paslaugų perdavimo procesas prisideda prie bendro šalies verslumo skatinimo, socialinės ekonomikos augimo bei socialinių verslų kūrimosi. Dėl šių priežasčių Inovacijų agentūra dirba keliomis kryptimis – iš vienos pusės įtraukia savivaldybes, iš kitos – stiprina socialinius verslus, kad šie būtų pajėgūs perimti viešųjų paslaugų teikimą.

„Inovacijų agentūra dirba su savivaldybėmis, siekiant suteikti joms svarbių kompetencijų, kaip dirbti su socialiniais verslais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kad šios teiktų į poveikį orientuotas paslaugas ir vykdytų poveikio pirkimus. Parengėme ir Viešųjų paslaugų perdavimo gidą, padedantį savivaldybėms laipsniškai perduoti viešųjų paslaugų tiekimą socialiniam verslui – mūsų žiniomis, esame vienintelė institucija Lietuvoje, kuri praktiniais metodais skatina tokio verslo plėtrą“, – teigia P. Reut.

Visapusė projekto ir viešųjų paslaugų perdavimo nauda

Inovacijų agentūros iniciatyvą skatinti socialinį verslą vertina ir savivaldybės – Prienų rajono savivaldybės atstovas džiaugiasi turėdamas galimybę dalyvauti tokiuose mokymuose, kadangi viešųjų paslaugų perdavimas socialiniams verslams ir nevyriausybinėms organizacijoms suteikia didžiulę naudą tiek pačiai institucijai, tiek visai rajono bendruomenei.

„Savivaldybė, skirdama finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, užtikrina teikiamų paslaugų plėtrą, jų įvairovę, į vykdomas veiklas įtraukiami skirtingo amžiaus, skirtingus poreikius turintys žmonės. Bendruomenė gauna jai aktualias paslaugas iš tų paslaugų teikėjų, kurie ne vienerius metus dirba konkrečioje srityje. Tokiu būdu stiprinamas ryšys tarp savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės. Štai Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre nelikus futbolo sporto šakos, buvo priimtas sprendimas perduoti jos vystymą ir sportininkų ugdymą VšĮ Prienų futbolo mokyklai. Toks sprendimas jau dabar duoda savo vaisių – šiandien Prienų rajonas turi atskirą merginų ir vaikinų futbolo komandą, taip pat – jaunimo komandas, kurios dalyvauja įvairiuose čempionatuose, o treniruotes reguliariai lanko beveik 100 moksleivių“, – dalijasi A. Marchockis.

Svarbiausia – visų šalių įsitraukimas

Viešųjų paslaugų perdavimo naudą įžvelgia ir Lazdijų rajono savivaldybė – kartu su kolegomis projekte dalyvavusi Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėja Sonata Dumbliauskienė teigia išmokusi kelias vertingas pamokas: „Svarbiausi mokymuose išmokti žingsniai – nebijoti pokyčių bei pradėti nuo konkretaus sektoriaus ir paslaugos matuoti poveikį. Dizaino mąstysenos dirbtuvėse labai aiškiai supratome, kad turime pirmiausia patys norėti to pokyčio ir tik tada, įsivardiję tikslus, galime perduoti paslaugas nevyriausybiniam sektoriui“.

Pasak S. Dumbliauskienės Lazdijų rajono savivaldybė pasirinko socialinių paslaugų perdavimą – pagalbos į namus paslaugų teikimą.

„Perduodant dalį atsakomybės už viešųjų paslaugų teikimą bendruomenėms, savivaldybė gali efektyviau valdyti finansinius išteklius ir daugiau turimų resursų skirti strategiškai svarbių projektų įgyvendinimui. Kalbėjimas ir pasitikėjimas bendruomene padeda labiau skatinti socialinę partnerystę, stiprinti bendruomeniškumo jausmą. Viešųjų paslaugų perdavimas sudaro galimybes bendruomenėms užsidirbti lėšų, jaustis reikalingiems ir teikti įvairesnes, kliento poreikius atliepiančias, paslaugas“, – dalinasi savivaldybės atstovė.

Jos teigimu, šiame procese taip pat yra labai svarbus skaidrumas ir visų šalių komunikacija, įsitraukimas.

„Paslaugų perdavimo procese yra labai svarbi aiški komunikacija informuojant ir mokant tiek bendruomenės narius, tiek specialistus, tiek paslaugų gavėjus. Taip pat savivaldybės turėtų nebijoti šių pokyčių, nes įgalindamos bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, socialinius verslus, aktyviau įtrauks juos į sprendimų priėmimo procesą, o tai skatins viešumą, aiškų poveikio matavimą“, – sako S. Dumbliauskienė.

Viešųjų paslaugų perdavimas kaip kryptis buvo numatytas Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Ji numato, kad Lietuvoje viešasis sektorius turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir verslo įmonės.

Inovacijų agentūros inicijuojamas viešųjų paslaugų perdavimo projektas apima dizaino mąstysenos dirbtuves, siekiamo poveikio apibrėžimą ir stebėsenos rodiklių nustatymą, bei viešųjų poveikio pirkimų dokumentų parengimą.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikiėnė, Inovacijų agentūra, Všį

Verslumo skatinimui regionuose – viešųjų paslaugų perdavimas socialiniams verslams

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)