Finansai

Viceministras M. Liutvinskas: „Iššūkių akivaizdoje sanglaudos politikos lankstumas – reikalingas, tačiau negalime pamesti ilgalaikių tikslų“

Lapkričio 22 d. finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas dalyvauja Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje, skirtame sanglaudos politikos klausimams aptarti. Ministrų diskusijos centre – ilgalaikiai šios ES investicinės politikos tikslai ir prioritetai. 

Pasak viceministro Mindaugo Liutvinsko, sanglaudos politika yra vienas svarbiausių ES lygmens investicinių instrumentų, kuris turi gebėti lanksčiai reaguoti į krizines situacijas. Tačiau šiandieninių iššūkių, tokių kaip išaugusios energijos kainos bei padidėję migracijos srautai, akivaizdoje negalima pamiršti pagrindinio sanglaudos politikos tikslo – skatinti socialinę ir ekonominę konvergenciją ES viduje bei šalyse tarp skirtingų regionų.

„Sanglaudos politika turi atliepti specifinius regionų iššūkius, tuo pačiu prisidedant ir prie ES lygmens prioritetų įgyvendinimo tokiose srityse kaip žalioji ir skaitmeninė transformacijos. Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltų iššūkių kontekste sanglaudos politikos lankstumas yra sveikintinas, tačiau negalime nukreipti šio itin svarbaus ES investicinio instrumento dėmesio nuo esminio tikslo – tvarios ir ilgalaikės konvergencijos skatinimo. Taip pat būtina užtikrinti, kad skirtingi ES finansavimo instrumentai nekonkuruotų tarpusavyje, o vienas kitą papildytų“, – pažymėjo viceministras M. Liutvinskas. 

Ministrų susitikime bus tvirtinamos ES Tarybos išvados apie Sanglaudos politikos rolę, kuriose daug dėmesio skiriama diskusijoms apie šios politikos efektyvumą, prisidėjimą prie ES lygmens tikslų ir ateitį po 2027 m. Taip pat posėdyje bus tvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis tekstas dėl 2023 m. finansinių metų ES bendrojo biudžeto.

Sanglaudos politikos investicijos Lietuvoje

Naujuoju 2021-2027 m. ES finansiniu laikotarpiu Lietuvai numatyta 7,5 mlrd. eurų lėšų, kurios bus skirtos aukštos pridėtinės vertės ekonomikos skatinimui, susisiekimo infrastruktūros plėtrai, darniam judumui, skaitmenizacijai, žaliajai transformacijai, socialinėms inovacijoms ir socialinės atskirties mažinimui bei tolygiam regionų vystymuisi. Visą aktualią informaciją apie ES investicijas ir kvietimus galima rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Živilė Brazauskaitė, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)