Finansai

Viceministrė V. Česnulevičiūtė: „ES investicijų kokybę užtikrinsime konstruktyvia partneryste“

Šiandien Vyriausybės nutarimu įsteigtas 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų programos Stebėsenos komitetas, kuris bus atsakingas už naujos 8 mlrd. eurų apimties Investicijų programos pažangą.

„Ši Vyriausybė deda visas pastangas, kad ES investicijos startuotų kaip įmanoma greičiau. Esame viena iš trijų valstybių, kurios su Europos Komisija jau sudarė Partnerystės sutartį. Šį pagrindinį 2021–2027 m. investicijų strateginį dokumentą EK patvirtino praeitą savaitę. Siekdami investicijų taiklumo, užtikriname atvirą ir įtraukų ES investicijų planavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesą. Stebėsenos komitetas – tai pasiteisinęs formatas išgirsti vieniems kitus ir suderinti visų interesų grupių nuomones“, – pažymėjo finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė.

Pasak viceministrės, kitas svarbus etapas – 2021–2027 metų ES investicijų programos patvirtinimas, kurio tikimasi š. m. viduryje, tačiau ir šiuo metu sudarytos galimybės investuoti į valstybinius, konkursinius ir jungtinius projektus.

Vienas svarbiausių Stebėsenos komiteto tikslų – svarstyti ir tvirtinti projektų atrankos kriterijus. Taip pat stebėti ir teikti siūlymus dėl ES investicijų programos įgyvendinimo pažangos, strateginės svarbos projektų įgyvendinimo, reikiamų sąlygų vykdymo, administracinių gebėjimų stiprinimo, užtikrinti ES investicijų matomumą ir komunikaciją.

Stebėsenos komitetas yra vienas efektyvios partnerystės pavyzdžių, veikiantis Lietuvoje nuo ES investicijų starto 2004 m., tačiau kiekvienas programavimo laikotarpis įneša naujų pokyčių ir tendencijų. Pavyzdžiui, prie ilgalaikę patirtį turinčių narių į 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto darbą įsitrauks nauji nariai: asociacija „Vienaragiai LT“, prisidėsianti prie novatoriško Lietuvos augimo, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, padėsianti užtikrinti žaliąją pertvarką bei Lietuvos negalios organizacijų forumas, stebėsiantys nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Šio komiteto darbe visų narių indėlis yra vienodai svarbus, o patys nariai atrinkti vadovaujantis aktualumo, proporcingumo, atstovavimo apimties, aktyvumo bei lyčių lygybės bei nediskriminavimo principais.

Komitetą sudaro daugiau nei 40 atstovų: du trečdaliai narių, atstovaujančių ekonominius ir socialinius partnerius, pilietinės visuomenės ir nevyriausybines organizacijas, įstaigas, atsakingas už moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą bei nariai iš nacionalinių ir regioninių institucijų.

Numatoma, kad naujojo laikotarpio Stebėsenos komiteto pirmasis posėdis vyks  š. m. gegužės 30 d.   

Pranešimą paskelbė: Justas Kačerauskas, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)