Finansai

Viešai skelbiama informacija apie Lenkijos prekybos mokestį neatitinka faktų

 

Lietuvos Seimui pateiktas stambios prekybos mokesčio įstatymo projektas grindžiamas neteisinga informacija apie kaimynės Lenkijos tariamai laimėtą bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme; be to, projektas kelia daug abejonių dėl jo teisėtumo – apie tai jau anksčiau perspėjo Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas savo išvadoje dėl šio įstatymo projekto akcentavo, kad teisminis ginčas tarp Europos Komisijos (EK) ir Lenkijos dėl mažmeninės prekybos mokesčio dar nebaigtas. Taip pat svarstytinas Lietuvos stambios prekybos mokesčio projekto normų atitikimas Konstitucinio Teismo jurisprudencijai.

Lenkija 2016 metais įvedė apyvartos mokestį prekybos įmonėms, tačiau EK pradėjus teisinę procedūrą dėl galimai neteisėtos valstybės pagalbos daliai verslo, Lenkija suspendavo jo taikymą iki 2020 metų.

Priešingai nei teigia kai kurie Lietuvos Seimo nariai, teisminis procesas nėra pasibaigęs ir Europos Teisingumo Teismas dar nėra priėmęs sprendimo. Nors Bendrasis Teismas panaikino  Europos Komisijos sprendimą (T-836/16 ir T-624/17), galutinis sprendimas šioje byloje dar nepriimtas, nes Europos Komisija dėl priimto Bendrojo Teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą ES Teisingumo Teismui (šaltinis: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-836/16).

Tai patvirtina ir LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados.

Spalio 22 d. Seimo kanceliarijos Teisės departamento paskelbtoje išvadoje dėl LR stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto teigiama: „2016 m. liepos 6 d. Lenkijos Parlamentas priėmė Įstatymą dėl mažmeninės prekybos mokesčio, dėl kurio Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą, o teisminis ginčas Europos Komisijai apskundus Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimą, kuriuo be kita ko panaikintas Europos Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Lenkijos įstatymo atžvilgiu, nėra baigtas. Europos Komisijos nuomone, progresiniais mokesčio tarifais, pagrįstais įmonių apyvarta ir dydžiu, vykdoma mažmenine prekyba užsiimančių įmonių diferenciacija, nors jos visos mokesčio tikslo požiūriu yra panašioje teisinėje ir faktinėje padėtyje, ir suteikiamas atrankusis pranašumas mažesnę apyvartą turinčioms įmonėms“.

Dėl šių teisinių priežasčių Lenkijoje apyvartos mokestis nebuvo pradėtas taikyti ir iki šiol nėra taikomas.

Pranešimą paskelbė: Ieva Sitnikovaitė, UAB „Fabula ir partneriai“

(Perskaityta per mėnesį: 11, iš jų šiandien: 1.)