Finansai

Viešuosiuose pirkimuose – galimybės piktnaudžiauti neįtraukiant tiekėjų į Nepatikimų tiekėjų sąrašą

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertinusi teisės aktus, reglamentuojančius tiekėjų įtraukimą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nustatė, kad esamas teisinis reglamentavimas sudaro sąlygas pirkimų vykdytojams pasielgti neskaidriai, neobjektyviai, neinicijuojant pirkimų sutartis iš esmės pažeidusių tiekėjų įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Lietuvoje beveik 4 tūkstančiai įstaigų ir įmonių laikomos pirkimų vykdytojais, kurie kasmet atlieka virš 900 tūkst. viešųjų pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme. Pirkimų vykdytojai privalo pirkimų sutartis iš esmės pažeidusius tiekėjus įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip jiems 3 metams apribojant galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Į minėtą sąrašą 2020 m. buvo įtraukti 38 tiekėjai, 2021 m. – 46 tiekėjai, 2022 m. – 64 tiekėjai. Absoliuti dauguma (apie 70 proc.) įtrauktų tiekėjų – labai mažos įmonės.

Atlikus antikorupcinį vertinimą, galima įžvelgti rizikas, kai pirkimų sutartis iš esmės pažeidę tiekėjai gali susitarti su perkančiosiomis organizacijomis, siekiant išvengti įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. STT vertinimu tam palankias sąlygas sudaro esamas teisinis reglamentavimas, pagal kurį nenustatyta pareiga pirkimo sutartyje nustatyti už kokius konkrečius pažeidimus tiekėjas bus traukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Minėtų sąlygų neaptarus pirkimo sutartyje, sudaromos galimybės pirkimų vykdytojui, kai pirkimo sutartis netinkamai vykdoma, įvairiai interpretuoti ar yra pakankamos sąlygos įtraukti tiekėją į minėtą sąrašą.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai, susipažinę su teismų sprendimais bylose, kurios susijusios su Nepatikimų tiekėjų sąrašu, taip pat nustatė teisinio reglamentavimo spragas, dėl kurių pirkimų sutartis iš esmės pažeidę tiekėjai gali išvengti įtraukimo į minėtą sąrašą. Pavyzdžiui, kai netesybos tiekėjui pritaikomos ne pirkimų vykdytojo sprendimu, o priteisiamos teismo.

Taip pat šiuo metu sudarant tikrintinų pirkimų vykdytojų sąrašą, Viešųjų pirkimų tarnyba neatsižvelgia ir nevertina duomenų, ar pirkimų vykdytojai tinkamai vykdo pareigą įtraukti nepatikimus tiekėjus į sąrašą. STT vertinimu, siekiant skaidrumo pirkimų vykdytojams priimant sprendimus, susijusius su Nepatikimų tiekėjų sąrašu, turėtų būti tobulinama Viešųjų pirkimų tarnybos vykdoma pirkimų vykdytojų kontrolė.

Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri per du mėnesius turi viešai paskelbti, kaip numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Išsamiau su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)