Finansai

VIPA kartu su Europos energijos efektyvumo fondu kuria investicinę platformą tvarių projektų finansavimui

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) kartu su Europos energijos efektyvumo fondu (EEEF) investavo į komanditinę ūkinę bendriją „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ (TIPS), kurios pagrindinis tikslas tvarių investicijų finansavimas, prisidedant prie tiesioginių klimato kaitos padarinių mažinimo.

Naujasis investuotojas EEEF į tvarių projektų finansavimo platformą investuoja 10 mln. Eur, taip pat pagal sutartį VIPA į fondo kapitalą įneša 2 mln. Eur.

„Norint, jog Lietuva pasiektų ambicingus tikslus energetikos ir klimato kaitos srityje vien viešųjų lėšų nepakaks. Todėl džiaugiuosi, jog VIPA pritraukė 10 mln. Eur privataus kapitalo sumą, o patys į šią finansavimo platformą investavo 2 mln. Eur. Tai geras pavyzdys, kaip viešos lėšos gali paskatinti į atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumą didinančių tiek viešųjų subjektų, tiek privačių įmonių projektų finansavimą įsitraukti ir privačius investuotojus“, – sako finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė.

TIPS – tai dar 2018 m. VIPA iniciatyva įsteigtos investicinės platformos tąsa, kurios veikla laikinai buvo sustojusi iš platformos veiklos pasitraukus vieninteliam investuotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“. Suradus naują platformos investuotoją į TIPS kapitalą investuos ne tik EEEF, bet ir VIPA, kuri taip pat atliks ir platformos valdytojo funkcijas.

„Su 10 mln. Eur EEEF investicija, pritraukta 12,5 mln. Eur paskola iš Europos investicijų banko ir mūsų pačių 2 mln. Eur investicija, planuojame, jog galėsime finansuoti daugiau nei 37 mln. Eur paskolų portfelį energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos srityje tiesiogiai prisidėdami  prie žaliosios energetikos skatinimo“, – sako VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Iš TIPS lėšų bus finansuojami atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumą didinantys projektai. Finansavimą galės gauti tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonės.

„Šiuo susitarimu VIPA ir EEEF pabrėžia bendradarbiavimo poreikį remiant smulkias ir vidutinio dydžio investicijas bei sujungia savo žinias energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos finansavimo srityje, kad būtų sukurtas tvarių investicijų portfelis Lietuvoje.“, – sako EEEF investicijų direktorė Lada Strelnikova.  

VIPA, tai 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą.

VIPA veiklos tikslas – finansuoti Lietuvos valstybei svarbius projektus, kurių reikia rinkai arba (ir) tuos, kuriems finansavimas ribotas ar neoptimalus. VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemonės, finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūros (ar viešojo intereso) objektuose.

EEEF yra investicinė bendrovė, kurios veiklai taikoma Liuksemburgo teisė ir kurią įsteigė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos investicijų banku. Į fondo kapitalą investavo Europos Komisija, Europos investicijų bankas, „Cassa Depositi e Prestiti“, „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“, taip pat investicijų valdytojas „Deutsche Bank“.

Pranešimą paskelbė: Inga Pagojė, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) / Public Investment Development Agency

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)