Finansai

VVĮ skaičius mažėja: per pusmetį likviduotos 7 įmonės

Ambicingas valstybės valdomų įmonių (VVĮ) centralizavimo ir pertvarkos planas sėkmingai vykdomas. Per 2019 metų pirmąjį pusmetį prijungimo, likvidavimo ar kitais būdais panaikintos 7 įmonės, kurių veikla buvo neefektyvi, nuostolinga ir perteklinė. Tai rodo naujausia Valdymo koordinavimo centro parengta tarpinė 2019 m. VVĮ veiklos ataskaita.

Šių metų pirmąjį pusmetį VVĮ portfelį sudarė 54 įmonės, o tai yra 11 įmonių mažiau nei lygiai prieš metus, 2018 metų viduryje, arba 7 įmonėmis mažiau, nei 2019-ųjų pradžioje.  

„Jau keleri metai yra ryškiai matomas progresas VVĮ reorganizavimo ir su juo susijusiuose procesuose. Optimizuojant VVĮ valdymą, siekiama sujungti vienodą veiklą vykdančias įmones, jas konsoliduoti, iš principo pertvarkyti ir atsisakyti valstybės įmonių teisinę formą turinčių bendrovių, kaip numato EBPO valdysenos principai. Mažėjanti VVĮ portfelio apimtis yra pozityvių valdysenos pokyčių dalis“, – teigia Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Didžiausią dalį reorganizuotų VVĮ sudaro valstybės įmonės teisinės formos bendrovės, kurias pertvarkyti įpareigoja ir EBPO rekomendacijos. Šiuo metu visame VVĮ portfelyje valstybės įmonių yra likę mažiau nei trečdalis.

Per paskutinius 12 mėnesių bendrai vsų VVĮ pajamos išaugo daugiau nei 10 proc. ir 2019 metų viduryje siekė beveik 1,5 mlrd. eurų. „Galime pasidžiaugti, kad pelningiausiai dirbo susisiekimo sektoriaus VVĮ ir uždirbo beveik 45 proc. viso portfelio grynojo pelno. Tai vienintelis sektorius, kurio grynasis pelnas išaugo, lyginant su 2018 metų pirmuoju pusmečiu. Visgi, kituose sektoriuose veikiančių įmonių gerokai kuklesni pusmečio veiklos rezultatai rodo, kad VVĮ savo išteklius galėtų skirstyti optimaliau ir kapitalą naudoti efektyviau“, – pažymi V. Danielius. 2019 metų pirmąjį pusmetį VVĮ uždirbo 122,9 mln. eurų grynojo pelno, t.y. 19,3 proc. mažiau, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Bendrai visų VVĮ valdomas turtas šiemet padidėjo beveik 0,4 mlrd. eurų ir birželio mėnesio pabaigoje siekė 9,7 mlrd. eurų „Tolygiai didėjant VVĮ disponuojamai turto vertei, jaučiame vis didesnį įsipareigojimą skatinti gerosios valdysenos principų taikymą ne tik VVĮ, tačiau ir joms pavaldžiose dukterinėse įmonėse. Šios vasaros pabaigoje buvo atnaujinta Nuosavybės gairių redakcija, kurioje pagrindinių nuostatų taikymas praplėstas, įtraukiant ir VVĮ dukterines įmones. Taip pat siekiame, kad reguliariai Valdymo koorinavimo centro rengiama analitinė įmonių veiklos analizė paskatintų ir visuomenę aktyviau įsitraukti bei  domėtis Lietuvos strateginiuose sektoriuose veikiančiomis VVĮ, kurių ne tik klientai, bet ir tam tikra prasme akcininkai yra visi šalies piliečiai“, – sako V. Danielius, Valdymo koordinavimo centro vadovas.

Detaliau susipažinti su naujausia Valdymo koordinavimo centro parengta 2019 m. sausio–birželio mėn. Lietuvos valstybės įmonių ataskaita galima internetinėje svetainėje https://vkc.sipa.lt/vkc-ataskaitos/.

Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvą EBPO valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje. 100 proc. VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ akcijų priklauso valstybei.

Pranešimą paskelbė: Saulius Šimkevičius, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)