Finansai

Vyriausybė pritarė valstybės įmonių Vidaus vandens kelių direkcijos ir Lietuvos oro uostų pertvarkai į akcines bendroves

Susisiekimo ministerijos teikimu šiandien Vyriausybė sutiko, kad valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcija ir Lietuvos oro uostai būtų pertvarkytos į akcines bendroves, o 100 proc. jų akcijų būtų perduotos valdyti Susisiekimo ministerijai. Galutinis sprendimas dėl šių valstybės įmonių pertvarkos bus patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu.

„Vyriausybės sutikimas pertvarkyti minėtas valstybės įmones į akcines bendroves suteikia galimybę Susisiekimo ministerijai užbaigti šių įmonių pertvarkos procesą. Planuojame, kad per artimiausią mėnesį jau bus įregistruotas naujas teisinis šių įmonių statusas, įmonės galės sparčiai judėti pirmyn ir naudotis naujo statuso atveriamomis galimybėmis“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Teisinis pagrindas minėtų valstybės įmonių pertvarkai į akcines bendroves buvo parengtas praėjusiais metais, kai 2021 m. rugsėjo 16 d. Seimas pritarė Susisiekimo ministerijos parengtam įstatymų paketui.

Šių metų kovo 17 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos ir VĮ Lietuvos oro uostų pertvarkai į akcines bendroves pritarė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija. Abi šios įmonės tiek iki pertvarkymo, tiek ir po jo išliks pirmos kategorijos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiomis įmonėmis ir valdys nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčią infrastruktūrą.

Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai priklausys valstybei išimtine nuosavybės teise. Kita viešoji transporto infrastruktūra, kurią valdys pertvarkytos bendrovės, išliks įtraukta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą. Įstatymo lygmeniu yra nustatyta, kad visos pertvarkytų bendrovių akcijos priklausys valstybei.

Susisiekimo ministerija į akcines bendroves numato pertvarkyti visas jos reguliavimo srities valstybės įmones, šiuo metu jų yra penkios. Pirmu etapu iki š. m. liepos 1 d. ketinama pertvarkyti VĮ Vidaus vandens kelių direkciją ir VĮ Lietuvos oro uostus, antru etapu iki 2023 m. sausio 2 d. – VĮ „Oro navigacija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją.

Valstybės įmonių pertvarka į akcines bendroves leis efektyviau naudoti valstybės turtą, sudarys galimybes jį didinti, ateityje sumažinant valstybės lėšų poreikį investicijoms ir turto išlaikymo išlaidoms. Bendrovėse galės būti diegiama geriausia korporatyvinio valdymo praktika, bus sudaryta galimybė steigti antrines bendroves ir taip atskirti rizikingesnes ir nepagrindines veiklos sritis nuo pagrindinių, strateginę reikšmę valstybei turinčių veiklos sričių.

Baigus įmonių pertvarką, bus įgyvendintos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos persvarstyti valstybės valdomų įmonių teisines formas.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)