advokatai Kaune
Paslaugos

Alimentai ir jų mokėjimo tvarka, pataria advokatai Kaune

advokatai KauneAlimentų dydis ir jų mokėjimo tvarka priklauso nuo daugybės atskirų faktorių. Advokatai Kaune primena, kad alimentai gali būti mokami kas mėnesį, nustačius konkrečią pinigų sumą, arba vaiko išlaikymui gali būti priteistas vieno iš tėvų turimas turtas, pvz., namas ar automobilis. Konkretus priteistos sumos dydis priklauso nuo surinktų ir teismui pateiktų įrodymų, apibrėžiančių sumą, reikalingą vaiko išlaikymui ir jo auklėjimui.

Kaip apskaičiuojamas alimentų dydis?

Ilgą laiką taikyta praktika, nurodanti alimentų dydį, atsižvelgiant į vieno iš tėvų atlyginimą, šiandien keičiama kur kas praktiškesne alimentų mokėjimo tvarka – kuo daugiau išlaidų reikia vaiko išlaikymui, priežiūrai, mokymui, gydymui ir auklėjimo sprendimams, tuo didesni alimentai bus priteisiami. Vaiko išlaikymo procesas ir alimentų skyrimas yra paremtas teisingumo ir sąžiningumo principais.

Alimentų priteisimas, jei tėvystė nėra pripažįstama

Jei tėvai pripažįsta tėvystę, alimentų mokėjimo procesas sutvarkomas itin greitai ir lengvai. Kur kas daugiau sunkumų kyla tuo atveju, kai vienas iš tėvų neigia turintis vaiką. Advokatai Kaune primena, kad nesantuokinio vaiko tėvai privalo rūpintis vaiko išlaikymu ir auklėjimu lygiai taip pat, kaip ir santuokoje gimusio vaiko tėvai. Be to, skyrybų metu tėvai vis tiek lieka atsakingi už vaiko išlaikymą. Jei vienas iš tėvų nepripažįsta vaiko, būtina kuo skubiau kreiptis į teismą, reikalaujant nustatyti tėvystę. Jei tėvų ir vaikų ryšys patvirtinamas, teismui reikia pateikti ieškinį dėl alimentų priteisimo. Kaip ir buvo minėta anksčiau, vaiko išlaikymo dydis turi būti lygus nepilnamečių vaikų poreikiams ir jo tėvų finansinei padėčiai. Lietuvos teisės aktai numato, kad tėvai privalo užtikrinti visas sąlygas sėkmingam vaiko vystymuisi. Nepamirškite, kad vienodai ginamos tiek santuokinio, tiek nesantuokinio vaiko teisės.

Alimentų priteisimas, jei vienas iš tėvų gyvena užsienyje

Advokatai Kaune primena, kad tėvai turi pareigą materialiai rūpintis savo nepilnamečiais vaikais. Minėtoji pareiga negali būti pamiršta, net ir tuo atveju, jei santuoka yra nutraukiama. Jei vienas iš sutuoktinių palieka Lietuvą ir apsigyvena užsienyje, vaiko išlaikymo suma, t. y. alimentų dydis, skaičiuojamas, atsižvelgiant į vaiko poreikius Lietuvoje. Tai reiškia, kad užsienyje gyvenančio / -ios tėvo ar mamos pragyvenimo lygis neatlieka lemiamo vaidmens, priteisiant alimentus. Tiesa, asmens gaunamos pajamos (darbo užmokestis, papildomos pajamos ir t. t.) bei finansinė asmens padėtis turės įtakos nustatomam alimentų dydžiui.

 

(Perskaityta per mėnesį: 234, iš jų šiandien: 1.)