Finansai

Darbo ginčų komisijos padeda išspręsti konfliktus darbe be teismo

Darbo ginčų komisijų prie Valstybinės darbo inspekcijos bylų nagrinėjimo praktikoje vyrauja  ginčai dėl darbdavių nenoro tinkamai atsiskaityti su darbuotojais, tačiau pasitaiko ir nestandartinių bylų, kuomet tiriamos aplinkybės dėl patirtos neturtinės žalos atlyginimo, diskriminacijos dėl amžiaus ar priekabiavimo darbovietėje. Darbo ginčų komisijų tarpininkavimas padeda šalims greičiau išspręsti ginčą, o neretai šalys konfliktus išsprendžia dar iki ginčo nagrinėjimo posėdžio.

Po darbo ginčų komisijų sprendimų darbdaviai atsiskaito su darbuotojais

Dažniausia darbo ginčo priežastis – darbuotojui nesumokėtas darbo užmokestis. Tokios bylos 45 proc. atvejų baigiasi teigiamu sprendimu ieškovui. Darbo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi vykdyti, todėl darbuotojai atgauna savo atlyginimus.

Pasak Telšių darbo ginčų komisijos pirmininkės Eglės Lakačauskienės, į Darbo ginčų komisiją galima kreiptis ir dėl dienpinigių bei netesybų išieškojimo.

„Ieškovas jau ne kartą buvo nukentėjęs nuo nesąžiningų darbdavių, todėl susidūręs su galimais pažeidimais pats rinko ir saugojo įrodymus. Darbdaviui nesumokėjus teisėtai priklausančio atlygio, pagalbos kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri padėjo operatyviai problemą išspręsti. Ieškovas buvo patenkintas komisijos sprendimu, nes visi teisėtai priklausantys pinigai buvo sumokėti,“ – pasakoja Eglė Lakačauskienė.

Darbo ginčų komisijų sprendimais patenkinti ne tik ieškovai, siekiantys apginti savo darbo teises. Kauno darbo ginčų komisijos pirmininkė Dalia Jocienė prisimena atvejį, kai nagrinėjant bylą dėl nesumokėto darbo užmokesčio, komisijos narius nustebino atsakovo pozicija.

„Įsiminė ir maloniai nudžiugino atsakovo padėka, kai po sprendimo priėmimo jis pats padėkojo už kantrybę, pakantumą ir supratingą požiūrį. Nors komisijos sprendimas buvo priimtas ne jo naudai. Atsakovas su sprendimu noriai sutiko ir visus reikalavimus įvykdė apgailestaudamas, kad dėl finansinių sunkumų to padaryti negalėjo anksčiau. Malonu, kad žmonės supranta, kad įsipareigojimai niekur nedings ir įvertina Darbo ginčų komisijos pastangas padėti abiem šalims rasti sprendimą,“ – sako D. Jocienė.

Neretai Darbo ginčų komisijos pranešimas apie būsimą ginčo nagrinėjimą paskatina darbdavius greičiau atsiskaityti su darbuotojais, tvirtina Klaipėdos darbo ginčų komisijos pirmininkė Vitalija Mardasaitė.

„Gavę pranešimą, kad ginčas bus nagrinėjamas Darbo ginčų komisijoje, darbdaviai atitinkamai įsivertina savo veiksmų pasekmes ir patys imasi išspręsti ginčą dar iki komisijos posėdžio. Buvo atvejis, kai į mus kreipėsi asmenys, kuriems priklausė premija, tačiau ji nebuvo sumokėta. Darbdavys, vos gavęs pranešimą apie kilusį ginčą, pats susisiekė ir su mumis, ir su nukentėjusiais darbuotojais ir iškart išsprendė šį klausimą. Tiesa, neaišku, kaip būtų buvę, jeigu ieškovai nebūtų kreipęsi į Darbo ginčų komisiją,“ – svarsto Vitalija Mardasaitė.

Daugėja darbo ginčų dėl neteisėtų atleidimų iš darbo

Į Darbo ginčų komisiją darbuotojai gana dažnai kreipiasi galimo neteisėto atleidimo atvejais: vieni prašo sumokėti išeitines išmokas, kiti pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą. Darbo ginčų komisijos tokius ginčus taip pat skatina išspręsti taikiai.

Šiaulių darbo ginčų komisijos pirmininkas Mantas Leščiauskas pasakoja, kad žmogus kreipėsi dėl neteisėto atleidimo, kai buvęs darbdavys pakeitė darbo vietą iš vieno miesto į kitą, o darbuotojui nesutikus keltis, su juo nutraukė darbo sutartį. Pagal įstatymą darbdavys tokiu atveju turėjo sumokėti išeitinę išmoką, tačiau to nepadarė. Darbo ginčų komisijai pavyko ginčą užbaigti taikos sutartimi: darbdavys atsiskaitė pagal taikos sutartyje nurodytas sąlygas ir abi šalys paspaudė viena kitai rankas. Darbuotojas dėkojo, kad komisija padėjo ginčą išspręsti greitai, profesionaliai ir suteikė reikalingą konsultaciją.

Klaipėdos darbo ginčų komisijos pirmininkė Vitalija Mardasaitė pastebi, jog nagrinėjant bylas komisija visuomet atsižvelgia į visas susijęs aplinkybes.

„Ieškovės atleidimas iš darbo formaliai atrodė teisėtas, tačiau nagrinėjant bendrą vaizdą, pasižiūrėjus į statistiką, buvo galima įžvelgti, kad atleidžiami buvo vyresni įmonės darbuotojai. Taigi Darbo ginčų

komisija pripažino atleidimą neteisėtu. Darbdavys šį sprendimą apskundė teismui. Atleidimas vis tiek liko pripažintas neteisėtu, nors teisme diskriminacijos faktui įrodymų pritrūko. Ieškovė buvo dėkinga, kad į bylą nebuvo žiūrima tik formaliai, bet atsižvelgta į konkrečias aplinkybes ir problemos esmę“, – teigia Klaipėdos Darbo ginčų komisijos pirmininkė.

Pasak jos, neretai darbuotojai patiria baimę, kad tiek darbdavys, tiek teisinė sistema gali juos nuvertinti kaip nereikšmingus, jų problemas vertinti tik formaliai, todėl dvejoja, ar verta kreiptis pagalbos. Vitalija Mardasaitė ragina žmones nuvyti šią baimę šalin ir kreiptis pagalbos į Darbo ginčų komisiją, kai ji yra reikalinga.

Pranešimą paskelbė: Kristina Jugulytė, PR Service

(Perskaityta per mėnesį: 11, iš jų šiandien: 1.)