Finansai

Darbo grupė dėl Valstybinio banko steigimo siūlo kreiptis į Europos Komisiją

Tarpinstitucinė darbo grupė, vertinusi Valstybinio plėtros banko steigimo klausimus, pasiūlė Vyriausybei kreiptis į Europos Komisiją dėl techninės pagalbos šio banko steigimui pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą ir galutinius sprendimus priimti gavus tarptautinių ekspertų išvadas. 

„Valstybinio plėtros banko steigimas reikalauja išsamios ir nuodugnios analizės. Darbo grupės posėdžiuose buvo analizuojama informacija apie finansavimo rinkoje prieinamumą, verslo kreditavimo sąlygas, tačiau, svarstant kelias alternatyvas Valstybinio plėtros banko kūrimo klausimu, reikėtų ekspertų pagalbos ir struktūrinės paramos. Siūlome Vyriausybei priimti sprendimą, ar kreiptis į Europos Komisiją ir, įvertinant finansinių paslaugų rinkoje trūkumą, prašyti, kad Europos Komisijos ekspertai pateiktų išlaidų ir naudos analizę bei pasiūlytų efektyviausią būdą. Kartu būtų prašoma techninės paramos pasirinktai alternatyvai įgyvendinti“,  – sako darbo grupės vadovė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka.

Liepos pabaigoje ekonomikos ir inovacijų ministro Rimanto Sinkevičiaus sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė vertino Valstybinio plėtros banko steigimo, kreipimosi į EK dėl techninės pagalbos galimybių ir apimties bei kitus klausimus. Darbo grupės darbe dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos banko bei Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovai. 

Darbo grupė svarstė kelias sprendimų alternatyvas – konsoliduoti visas Lietuvoje veikiančias nacionalines plėtros įstaigas (UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra,   steigiama nauja UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra) arba kelias iš jų sujungti ar prijungti vieną prie kitos. Taip pat buvo nagrinėjamas Holdingo steigimas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir steigiamos naujos UAB Valstybės investicijų valdymo agentūros pagrindu. Ir dar viena alternatyva – jau veikiančio banko steigimas ar įsigijimas, tačiau, darbo grupės nuomone, tai šiuo metu nėra galima dėl galiojančio teisinio reglamentavimo, todėl, pasirinkus šią alternatyvą, turėtų būti priimtas atskiras įstatymas ir nustatytas naujas teisinis reguliavimas.

Ekonomikos ir inovacijų ministro Rimanto Sinkevičiaus teigimu, darbo grupės išvados teikiamos Vyriausybei ir ši turės apsispręsti dėl tolesnių žingsnių. 

„Darbo grupė įvertino kelias alternatyvas ir pasiūlė optimalų sprendimą, nes Lietuvai banko kūrimo klausimu reikalinga ir techninė, ir ekspertinė pagalba. Be to, manau, kad alternatyva sujungti nacionalines plėtros įstaigas šiuo metu netinkama, nes tos įmonės aktyviai įgyvendina paramos verslui teikimo priemones dėl COVID-19 pandemijos.  Bet koks įsikišimas į šių pagalbos priemones įgyvendinančių įmonių gyvenimą sukeltų daugiau chaoso, darbuotojai gyventų nežinomybėje, o tai tikrai nepaspartintų pagalbos verslui, todėl ši alternatyva, mano galva, nėra tinkama“, – sako ekonomikos ir inovacijos ministras  R. Sinkevičius.

Pranešimą paskelbė: Ligija Kliunkienė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 5, iš jų šiandien: 1.)