Finansai

Daugiau kaip 700 mln. Eur vertės naujos INVEGOS garantijų priemonės skatins finansų rinką skolinti dar aktyviau

Kiek daugiau nei prieš dvejus metus pasaulį ištikusios pandemijos raibuliai finansų rinkose nesisklaido iki šiol. Verslo aplinką reikšmingai keičia ir naujos aplinkybės: Rusijos sukeltas karas Ukrainoje, augančios energetinių išteklių kainos bei geopolitinės įtampos su Kinija. Todėl aktyviam skolinimui INVEGA pristato daugiau kaip 700 mln. Eur vertės naujas garantijų priemones, skatinančias privačius finansuotojus skolinti dar aktyviau, taip atveriant dar daugiau galimybių verslui.

„Šiais neramiais laikais didžiausia kliūtis verslui gauti finansavimą yra ne skolinimo resursų finansavimo rinkoje trūkumas, bet išaugusi verslo rizika ir pasikeitęs jos vertinimas. Todėl, teikdama garantijas už paskolas, valstybė gali prisiimti didelę dalį verslo kredito rizikos ir ženkliai padidinti jo galimybes skolintis. Taip pat tai padrąsina bankus ir kitas finansų institucijas aktyviau skolinti, o verslus aktyviai domėtis rinkoje esančiomis skolinimo galimybėmis, kurioms teikiamos INVEGOS garantijos“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Iššūkių akivaizdoje – laiko patikrintos ir naujos priemonės

Vienus iššūkius šiandien jau yra pakeitę kiti – trūkinėjančios tiekimo ir atsiskaitymų grandinės prekyboje su Kinija, išaugusios žaliavų ir energetikos išteklių kainos ir Rusijos karinė agresija Ukrainoje. Reikšmingi verslo aplinkos pokyčiai palietė daugelį verslo sektorių, pastebimas išaugęs apyvartinių lėšų poreikis.

„Reaguodami į karo sukeltą situaciją, ką tik pradėjome teikti Pagalbos garantijas, kuriomis gali būti garantuojama net iki 90% paskolos sumos. Tai ypač universali priemonė, nes veiklos trikdžius dėl karo patyręs verslas šiomis garantijomis gali pasinaudoti siekdamas finansavimo labai įvairiems tikslams: investicijoms į ilgalaikį turtą, patentams, licencijoms įsigyti, investicijų refinansavimui, apyvartiniam kapitalui ir t.t. Turime galimybę išduoti iki 100 mln. Eur vertės tokių garantijų“, – sako K. Motiejūnas.

Be to, šiuo metu INVEGA kviečia finansavimo rinkos dalyvius tapti naujos skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ partneriais. Ši garantija užtikrina 80 proc. paskolos, kredito ar lizingo sumos grąžinimą finansų įstaigai. Galimai negrąžintoms paskoloms padengti skirta 90 mln. Eur, o tokia suma leidžia suteikti daugiau nei 600 mln. Eur vertės garantijų už paskolas ir lizingo sandorius. Vienam paskolos gavėjui garantuojama paskolos suma sieks iki 1 875 000 Eur.

„Ši garantijų priemonė nėra visiška naujiena INVEGOS istorijoje, ji gyvens jau trečią savo gyvenimą, paskatinta ankstesnės priemonės „Portfelinės garantijos 2“, kuri buvo labai reikšminga COVID-19 akivaizdoje. Todėl dabar vėl kviečiame finansavimo rinkos dalyvius prisidėti prie aktyvaus verslo finansavimo, o verslus kviečiame aktyviai teirautis savo bankų ir kitų finansuotojų apie galimybes pasinaudoti INVEGOS garantijomis“, – apie priemonės tęstinumą pasakoja INVEGOS vadovas.

Pokyčiai leidžia didinti garantijų sumas ir klientų ratą

Garantijas finansų įstaigoms INVEGA teikia jau daugiau nei dvidešimt metų ir šiandien jau skaičiuoja 10-ties tipų garantijų. Taip pat nacionalinė plėtros įstaiga ieško naujų finansų įstaigų, su kuriomis būtų bendradarbiaujama, bei nuolat peržiūri ir atnaujina garantijų sąlygas, taip išplečiant galimybę jomis pasinaudoti kuo platesniam ratui verslų.

Pavyzdžiui, praėjusių metų lapkričio mėnesį INVEGA padidino smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) teikiamų individualių garantijų už paskolas maksimalią sumą iki 5 mln. Eur (anksčiau ši suma siekė 1,5 mln. Eur). Taip pat atsirado galimybė gauti kelias maksimalaus dydžio garantijas – įgyvendinus pakeitimus, SVV įmonės garantijų likučių suma gali siekti iki 10 mln. Eur (anksčiau – 1,5 mln. Eur).

Tokie pokyčiai tapo įmanomi palankesniu verslui būdu apskaičiuojant valstybės pagalbos de minimis (nedidelės vertės paramos, kuriai nereikalingas derinimas su Europos Komisija) sumą – kuo žemesnė paskolos gavėjo kredito rizika, tuo didesnė garantijos suma galės būti suteikiama. 

„Labai svarbu, kad finansinės priemonės būtų lanksčios ir padėtų kuo taikliau paskirstyti valstybės pagalbą. INVEGOS užduotis yra nuolat peržiūrėti priemones ir pritaikyti jų teikimo sąlygas verslui. Ypač daug lankstumo ir kūrybiškumo pareikalavo neapibrėžta pandemijos situacija, tačiau priemonių tobulinimo procesas tęsiasi ir šiandien – jis niekada nesibaigia“, – sako K. Motiejūnas.   

Garantijų paklausa – auganti

Dėl garantijų ekstremaliai situacijai valdyti, kitų naujų priemonių ir padidėjusio finansavimo jau įgyvendinamoms priemonėms, garantijų teikimo apimtys ypač išaugo 2020-2021 m. Jei 2019 m. suteikta 755 vnt. garantijų, kurių suma siekė beveik 87 mln. Eur, 2020 m. jų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – suteikta 1468 vnt., o jų suma siekė beveik 212 mln. Eur, o 2021 m. – 1325 vnt. valstybės garantijų už daugiau kaip 214 mln. Eur.

Per pirmąjį šių metų pusmetį jau suteikta 504 vnt. garantijų. Bendra suteiktų portfelinių ir individualių garantijų suma siekia beveik 76 mln. Eur.

„Stengiamės maksimaliai išnaudoti turimus resursus. Garantijų naudojimas verslo finansavimo skatinimui labai efektyvus, nes valstybei nereikia surasti ir įdarbinti valstybinių lėšų – laisvų resursų skolinimui finansų sektoriuje daugiau nei pakankamai – valstybei pakanka tik perimti dalį rizikos iš privačių finansuotojų, taip juos paskatinant veikti aktyviau“, – sako K. Motiejūnas.

Nuo garantijų teikimo pradžios 2001 metais, INVEGA garantavo jau daugiau nei 13 tūkst. garantijų už daugiau kaip 1,36 mlrd. Eur sumą. Bendra garantuojamų paskolų, lizingo ir faktoringo sandorių suma artėja link 2 milijardų Eur.

Pranešimą paskelbė: Austėja Šutaitė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)