Finansai

Daugiau nei 20 000 gyventojų bus prijungta prie centralizuotų nuotekų ir vandentiekio tinklų

Viešųjų investicijų plėtros agentūra baigė paraiškų vertinimą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (toliau  – priemonė) ir Vandentvarkos fondą (toliau – fondas).

Lietuvos vandentiekio įmonės nuo 2019 metų buvo kviečiamos teikti paraiškas dėl finansavimo gavimo. 2021 metų sausio 1 d. trečią kartą buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas iki balandžio 1 d. Kvietimas sulaukė didelio dėmesio – paraiškų buvo gauta daugiau nei buvo suplanuota lėšų.

Priemonei ir fondui iš Sanglaudos fondo lėšų bendrai buvo numatyta virš 52,50 mln. Eur. Šiomis lėšomis teikiamas finansavimas centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimui, nuotekų išleidimo tinklų tiesimui, geriamojo vandens tinklų įrengimui, nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijai.

Vandentvarkos projektai finansuojami derinant du finansavimo šaltinius – subsidiją iš priemonės ir paskolą iš fondo pagal nustatytas proporcijas.

Daugiausia dėmesio – naujiems kvartalams bei sodininkų bendrijoms

Skirtu finansavimu prie centralizuotų nuotekų tinklų  bus prijungta apie 14 tūkst. gyventojų ir apie 9 tūkst. gyventojų – prie vandentiekio tinklų. Visi projektai turės būti įgyvendinti iki 2023 metų rugsėjo 30 dienos.

Investicijoms tikslingai buvo parinktos vietovės, kuriose yra virš 2 tūkst. gyventojų, kad būtų kuo greičiau ištaisyti Europos Komisijos nustatyti pažeidimai dėl nuotekų tinklų trūkumo Lietuvoje ir kuo daugiau gyventojų būtų suteikta galimybė naudotis vandentiekio ir nuotekų sistemomis.

Didžiausius projektus, siekiančius po kelis milijonus eurų, įgyvendina didieji Lietuvos miestai.  Juose daugiausia dėmesio skiriama kylantiems naujiems kvartalams bei sodininkų bendrijoms. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas iš viso bus įgyvendintas 36 skirtingose Lietuvos vietovėse.

Pirmieji rezultatai

Pirmieji Lietuvoje Vandentvarkos fondo projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Plungės mieste” jau įgyvendino įmonė „Plungės vandenys”. Vandentiekiu ir nuotekų tinklais Plungėje galės naudotis dar 130 gyventojų.

Pranešimą paskelbė: Viktorija Voroncova, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) / Public Investment Development Agency

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)