Finansai

DELFI.LT SAVININKĖ TURĖS GAUTI KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMĄ ARBA PARDUOTI „LRYTAS“ AKCIJAS

Konkurencijos taryba pripažino, kad Estijos bendrovė „Ekspress Grupp“, valdanti naujienų portalą delfi.lt, pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai nepranešusi institucijai ir negavusi jos leidimo įsigijo įmonę „Lrytas“, valdančią naujienų portalą lrytas.lt.

Tyrimas buvo pradėtas šių metų rugpjūčio 8 d., įvertinus bendrovės „15min“ pateiktą pareiškimą ir surinkus pakankamai duomenų, leidusių įtarti, kad 2022 m. gruodžio 9 d. „Ekspress Grupp“ sandoriui, kurio metu įsigijo 100 proc. „Lrytas“ akcijų, reikėjo gauti Konkurencijos tarybos leidimą, nes įmonių pajamos viršijo Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas.

Įstatyme numatyta, kad apie planuojamą sandorį privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš sandorį metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno sandorio dalyvio bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje viršija 2 mln. Eur. Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki sandorio įgyvendinimo.

„Ekspress Grupp“ laikėsi nuomonės, kad jai nekilo pareigos apie koncentraciją pranešti Konkurencijos tarybai, nes bendrosios sandorio dalyvių pajamos nesiekė 20 mln. Eur, kadangi bendrovės „Lrytas“ pajamos už reklamos ploto pardavimą, gautos iš užsienyje registruotų klientų, esą neturėtų būti priskirtos pajamoms, gautoms Lietuvos Respublikoje.

Vis dėlto Konkurencijos tarybos vertinimu, iš užsienyje registruotų klientų gautos bendrovės „Lrytas“ pajamos laikytinos pajamomis, gautomis Lietuvos Respublikoje, nes skaičiuojant bendrąsias pajamas yra svarbu atsižvelgti, kur vyksta konkurencija, o ne į reklamos ploto pirkėjų registracijos adresą. Lietuviškų interneto naujienų portalų konkurencija dėl reklamos pajamų, kaip nustatė institucijos ekspertai, vyksta Lietuvos Respublikoje, kadangi užsienyje registruoti reklamos ploto pirkėjai per portalą lrytas.lt tikisi pasiekti būtent mūsų šalies auditoriją, besidominčią Lietuvos ir užsienio aktualijomis.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad „Lrytas“ pajamos, gautos iš užsienio reklamos ploto pirkėjų, yra laikytinos Lietuvos Respublikoje gautomis pajamomis, o bendrosios koncentracijos dalyvių pajamos 2022 m. viršijo įstatyme numatytą 20 mln. Eur ribą.

Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba nustatė, kad „Ekspress Grupp“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai įsigijo 100 proc. „Lrytas“ akcijų, apie tai nepranešusi institucijai ir negavusi jos leidimo įgyvendino koncentraciją, todėl Estijos bendrovei skyrė 140 460 Eur baudą. Įmonė taip pat įpareigota ne vėliau kaip per 2 mėnesius nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti pažeidimo pasekmes.

Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė teigė, kad koncentracijų priežiūra nėra formalumas – tai svarbus instrumentas, siekiant apsaugoti veiksmingą konkurenciją rinkoje. Koncentracijos įgyvendinimas nepateikus pranešimo Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo yra laikytinas pavojingu pažeidimu, ką patvirtina ir Europos Komisijos bei Europos Sąjungos bei nacionalinių teismų praktika.

„Sandorius planuojantys verslo atstovai negali ignoruoti jiems Konkurencijos įstatyme numatytos pareigos kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimą iki koncentracijos įgyvendinimo. Tokia pareiga ir yra numatyta įstatyme, kad mūsų institucija turėtų galimybę įvertinti galimas koncentracijos pasekmes rinkai, ar nėra grėsmės, jog tam tikras sandoris gali reikšmingai sumažinti konkurenciją, dėl ko vartotojai susidurtų su didesnėmis kainomis, mažesniu prekių ir paslaugų pasirinkimu, blogesne kokybe“, – akcentavo J. Ivanauskienė.

Ji pabrėžė, kad, jeigu sandorį planuojantiems verslo atstovams kyla klausimų, ar reikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą, jie gali kreiptis į institucijos ekspertus pasikonsultuoti – ko minėtos koncentracijos atveju šalys nepadarė.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)