Finansai

Deloitte: Finansų sektoriui siūloma keisti nusistovėjusį rizikos valdymo požiūrį

Deloitte ekspertai 2018 m. kovo – liepos mėnesiais atliko rizikos valdymo apklausą, kurioje dalyvavo 94 skirtinguose pasaulio regionuose esančios finansines paslaugas teikiančios institucijos, kurių bendras turtas siekia 29.1 trilijonus JAV dolerių. Įmonėms pateikti klausimai apie rizikos valdymo problemas, su kuriomis joms jau teko susidurti, taip pat buvo prašoma pasidalinti patirtimi, kokių veiksmų imtasi suvaldyti susidariusią situaciją ir įveikti kilusius iššūkius.
Nors pasaulinė ekonomika pastaruoju metu stiprėjo, tačiau tvyranti įtampa JAV, Kinijoje, Europos Sąjungoje ir kituose regionuose gali lemti mažesnes prekybos apimtis. Pasaulinės ekonomikos augimą taip pat lėtino silpnesnis ekonomikos augimas Europoje ir Kinijoje. Nemažą įtaką daugeliui įmonių padarė ir abejonės bei netikrumas dėl Brexit.

„Nepaisant iš dalies ramaus laikotarpio pasaulinėje ekonomikoje, pastebima, kad šiuo metu rizikos valdymo sritis vis dažniau susiduria su nefinansinių rizikų – kibernetinio saugumo, modeliavimo, trečiųjų šalių – grėsmėmis“, – teigia „Deloitte verslo konsultacijos“ vyresnysis projektų vadovas Gediminas Minkus. „Dėl šios priežasties finansines paslaugas teikiančios institucijos turėtų pradėti keisti tradicinį nusistovėjusį rizikos valdymo požiūrį modernesniu“, – priduria p. Minkus.

Kadangi pastaraisiais metais reguliavimo pakeitimų šioje srityje buvo inicijuota itin daug, vis dar tebevyksta esamo reguliavimo peržiūra/analizė ir įgyvendinimo užtikrinimas. Atlikę apklausos rezultatų analizę, Deloitte ekspertai paruošė pasaulinę rizikos valdymo publikaciją (angl. Global Risk Management Survey), kurioje pateikiamos įžvalgos apie rizikos valdymo perorientavimą, kad jis prisitaikytų prie naujos aplinkos ir apsaugotų nuo didelių finansinių nuostolių bei žalos reputacijai.

Pagrindinės tyrimo išvados:

• Tebeauga kibernetinio saugumo rizikos svarba;
• Įmonės daugiau dėmesio pradėjo skirti nefinansinėms rizikoms;
• Tarp prioritetinių sričių, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio – rizikos vertinimui ir valdymui reikalingi duomenys ir informacinės sistemos;
• Visos apklausoje dalyvavusios įmonės naudoja „Trijų gynybos linijų“ modelį rizikai valdyti, tačiau daugiausia iššūkių kilo pirmoje gynybos linijoje;
• Svarbu skaitmenizuoti rizikos valdymą;
• Išaugo pasitikėjimas testavimu nepalankiausiomis sąlygomis (angl. Stress testing). Vis daugiau įmonių (ypač valdybos nariai ir vadovybė) pasitelkia ir naudoja šį metodą;
• Valdybos nariai skiria per mažai dėmesio įmonių rizikos valdymui. Tikslinga stipresnė rizikos valdymo kontrolė;
• Populiarėja vyriausiojo rizikos valdymo vadovo (CRO) pozicija. 95 % tyrime dalyvavusių įmonių turi CRO, tačiau pastebima, jog nėra nuoseklumo dėl CRO atskaitomybės;
• Tebeauga įmonių rizikos valdymo (ERM) programos pritaikomumas.

Apibendrinę apklausos rezultatus, Deloitte ekspertai pateikė įžvalgas ir pasiūlymus finansinių paslaugų sektoriui, siekiant didesnio efektyvumo rizikos valdymo srityje. Pirma, finansinių paslaugų institucijoms patartina apsvarstyti spartesnį skaitmeninių technologijų – mašininio mokymosi, robotinio procesų optimizavimo, debesijos kompiuterijos ir kt. – panaudojimą. Antra, rizikos valdymas turėtų tapti įmonių strateginio plano ir strateginių tikslų dalimi. Trečia, finansinių paslaugų sektoriui svarbu pertvarkyti savo rizikos valdymo programas, kad turėtų daugiau pajėgumų kovoti su kylančiais rizikos valdymo iššūkiais. Ketvirta, verta dar kartą išanalizuoti „Trijų gynybos linijų“ rizikos modelį ir atsisakyti besidubliuojančių įsipareigojimų/atsakomybių. Labai svarbu keisti nusistovėjusį požiūrį, kad rizikos valdymas apima ne tik finansines, bet ir nefinansines rizikas bei efektyviau naudoti skaitmenines technologijas, kurios leidžia nustatyti kylančias grėsmes ir identifikuoti riziką sukeliančius veiksnius.

Daugiau informacijos apie Rizikos valdymo pasaulinės apklausos rezultatus galite rasti čia.

Apie Deloitte

„Deloitte“ yra vadinamos „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovė, ir grupei priklausančios bendrovės narės, kurių kiekviena yra atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo. Daugiau informacijos apie oficialią „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ struktūrą galite rasti www.deloitte.lt

„Deloitte“ teikia audito, mokesčių, finansų konsultacijų ir verslo konsultacijų paslaugas privačioms bendrovėms, veikiančioms įvairiose srityse bei valstybinėms institucijoms 150 šalių visame pasaulyje. Tarptautinis „Deloitte“ įmonių tinklas bei ilgametė patirtis vietinėse rinkose suteikia klientui daugiau galimybių efektyviau siekti tikslų, kad ir kur jis vykdytų savo veiklą. Daugiau nei 286 000 „Deloitte“ darbuotojų visada stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę ir tapti profesionalumo standartu visose srityse, kuriose veikia.

Pranešimą paskelbė: Lina Pradkelienė, Deloitte Lietuva, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)