Finansai

EK PRIĖMĖ VALSTYBĖS PAGALBOS, SKIRTOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO SEKTORIŲ ĮMONĖMS, SCHEMOS PAKEITIMĄ

Europos Komisija pritarė valstybės pagalbos, kuria siekiama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančioms įmonėms, schemos pakeitimui.

2020 m. liepos 29 d. įsigaliojusios priemonės tikslas – kompensuoti žalą, kurią dėl COVID-19 protrūkio neparduotų šviežių paukštienos produktų patyrė Lietuvos įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimo veikla paukštienos ir kiaušinių sektoriuose. Esamos schemos, kurios biudžetas – 20 mln. eurų, pakeitimas susijęs su nuostolių apskaičiavimo metodika. 

Schema parengta vadovaujantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėmis 2014–2020 m. Parama iki 2021 m. kovo 31 d. teikiama dotacijų forma ir finansuojama iš bendrojo Lietuvos biudžeto. Numatoma, kad pagal šią schemą maždaug 25 ūkio subjektai turės teisę į patirtos žalos atlyginimą. 

2020 m. spalio 8 d. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenimis, pagal šią schemą iki šiol yra suteikta 879 382,03 eurų pagalbos Lietuvos įmonėms.

Konkurencijos taryba šiuo metu aktyviai konsultuoja valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis. Kilus klausimų, prašoma kreiptis el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)