Finansai

„ESO Smart“ – nauja mobilioji programėlė skirta namų ūkiams turintiems išmaniuosius elektros skaitiklius

Lietuvos priklausomybė nuo importuojamos energijos turi neigiamą poveikį Lietuvos gyventojų gerovei ir mažina Lietuvos energetinį saugumą bei ekonomikos tarptautinį konkurencingumą. Todėl energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra vienas svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos tikslų, kuris, tuo pačiu, prisideda prie klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, energetinio skurdo ir energetinio saugumo tikslų.

Mokslininkų komanda iš Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (docentai Andrius Kažukauskas ir Jūratė Jaraitė-Kažukauskė) kartu su „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO) sukūrė pilotinę mobiliąją programėlę „ESO Smart“, kurios tikslas yra pasiūlyti namų ūkiams, turintiems automatizuotus elektros skaitiklius, lengvai prieinamą ir suprantamą informaciją apie jų valandinį elektros energijos suvartojimą. Ši informacija įgalins vartotoją lengvai įvertinti savo energetinio efektyvumo gerinimo galimybes ir priimti elektros energijos suvartojimą mažinančius sprendimus. Be to, su „ESO Smart“ pagalba vartotojai galės sekti Lietuvos elektros energijos bendrą valandinį suvartojimą ir gamybą, elektros energijos rinkos kainas, kurias galės lengvai palyginti su savo mokamomis elektros kainomis. Tikimasi, kad visa ši lengvai pasiekiama informacija paskatins namų ūkius prisidėti prie nacionalinių energijos efektyvumo, klimato kaitos ir energetinės nepriklausomybės tikslų įgyvendinimo.

„ESO Smart“ mobilioji programėlė yra viena iš VU mokslininkų projekto veiklų, kuri yra finansuojama Lietuvos mokslo tarybos*. Pagrindinis šio projekto tikslas yra perkelti teorinę diskusiją apie neefektyvų namų ūkių elektros energijos vartojimą, jo priežastis ir mažinimo būdus į praktiką, pasitelkiant taikomuosius ir laboratorinius eksperimentus ir įžvalgas elgesio ekonomikos srityje. Ankstesni moksliniai tyrimai randa, kad faktinis namų ūkių energijos suvartojimas yra įtakojamas įvairios informacijos apie energijos suvartojimą suteikimu. Kitaip tariant, individualios informacijos suteikimas elektros vartotojams gali turėti reikšmingos įtakos šių vartotojų elgsenai. Tačiau beveik visi iki šiol atlikti taikomieji eksperimentai informacijos tarp namų ūkių sklaidai naudojo atspausdintus laiškus, elektroninius laiškus, internetinius tinklalapius arba jų derinius. VU mokslininkų tikslas yra pasitelkti į pagalbą mobiliąją programėlę „ESO Smart“ šios informacijos sklaidai.

„ESO Smart“ įgalins VU mokslininkus kartu su ESO įgyvendinti inovatyvų taikomąjį „lauko“ eksperimentą, kuris padės atsakyti į klausimą, kaip skirtingo pobūdžio informacijos teikimas per mobiliąją programėlę apie elektros energijos suvartojimą įtakoja Lietuvos namų ūkių faktinį elektros energijos suvartojimą. Tikimasi šį eksperimentą atkartoti ir eksperimentinėj ekonomikos laboratorijoje kartu su docentu Rimvydu Baltaduoniu iš Gettysburg koledžo (JAV).

Daugiau informacijos apie VU ir ESO vykdomą bendradarbiavimo projektą galite rasti paspaudę čia.

Jei turite automatizuotą apskaitą, „ESO Smart“ mobiliąją programėlę galite įsidiegti savo išmaniajame telefone paspaudę ant nuorodų „Android“, „iOS“.

*VU projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0007) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Pranešimą paskelbė: Paulius Kalmantas, Ignitis grupė, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 13, iš jų šiandien: 1.)