Finansai

Valstybės kontrolė pristatė 2021 m. auditų temas ir planuojamus vertinimus

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija (AAI) – pristatė 2021-ųjų metų veiklos planą: naujus ir šiemet planuojamus baigti auditus. Metiniam veiklos planui sudaryti pasirinktos prioritetinės veiklos kryptys: ekonomikos skatinimo priemonės, įrodymais grįstas valdymas, saugi aplinka ir sveika visuomenė. Taip pat suplanuoti darbai, kuriuose bus tiesiogiai nagrinėjamos COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmės ir jų valdymo priemonės.

„Šalia visų turimų įsipareigojimų ir pasiryžimo spręsti ilgalaikes viešojo sektoriaus problemas, kurių aktualumą šiandienos gyvenimo sąlygos tik paryškino, dalį išteklių skirsime padėti valstybei kovojant su COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmėmis. Iš 2021 m. veiklos plane numatytų 44 auditų ir vertinimų net 22-uose skirtingomis apimtimis analizuosime viešojo sektoriaus institucijų veiksmus, reaguojant į šios ligos sukeltos pandemijos pasekmes“, – teigia valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Šiais metais planuojama baigti tokius produktus kaip: ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ priemonių įgyvendinimo teisėtumas; Registrų centro informacinių išteklių valdymas; slaugos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims; studijų kokybės užtikrinimas aukštosiose mokyklose; policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas ir kt.

Valstybės kontrolė, vykdydama fiskalinės institucijos funkcijas, šiais metais teiks 7 išvadas. Be to, bus atliekami 3 Europos Sąjungos fondų investicijų auditai. 2021 m. AAI kaip ir kasmet pristatys ir išvadas dėl 2020 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODROS) ir kitų išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo. 2021 m. pirmą kartą planuojama pristatyti ir Pensijų anuitetų fondo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo finansinio (teisėtumo) audito rezultatus.

Šių metų kovo mėnesį planuojama pradėti vertinimą, kurio metu bus analizuojamos COVID-19 pasekmių psichikos sveikatai mažinimo priemonės. Balandžio mėnesį bus pradedamas sveikatos priežiūros tvarumo užtikrinimo, esant ekstremaliosioms situacijoms, veiklos auditas. Jo metu bus vertinama, ko trūksta ir kas turėtų būti padaryta, kad, esant ekstremaliajai situacijai (šalyje, regione, savivaldybėje), sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ne tik nesutriktų, bet ir atlieptų kylančius iššūkius.

Valstybės kontrolė dėkoja visiems, teikusiems siūlymus dėl šių metų veiklos plano, užtikrindami aktualumą esame pasirengę jį koreguoti įvykus svarbiems pokyčiams. Su AAI 2021 m. veiklos planu galite susipažinti čia. Šiuo metu atliekamų auditų sąrašą galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė

(Perskaityta per mėnesį: 9, iš jų šiandien: 1.)