Finansai

INSTITUCIJOS PRIVALĖS VERTINTI, KAIP SIŪLOMI TEISĖS AKTAI PAVEIKS KONKURENCIJĄ

INSTITUCIJOS PRIVALĖS VERTINTI, KAIP SIŪLOMI TEISĖS AKTAI PAVEIKS KONKURENCIJĄ

Konkurencijos taryba primena, kad nuo 2019 m. liepos 2 d. institucijoms įsigaliojo prievolė atlikti teisės aktų poveikio konkurencijai vertinimą, kai rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas galėtų paveikti konkurenciją.

Teisės akto projekto vertinimas turės būti atliktas tais atvejais, kai siūlomas reguliavimas numatys, pavyzdžiui, suteikti išimtines teises ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą, nustatys ribotą ūkio subjektų, galinčių vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, skaičių, ribos ūkio subjektų galimybes nustatyti savo prekių ar paslaugų kainas, suteiks išskirtinį statusą tam tikriems ūkio subjektams ar jų grupėms ir kitais atvejais.

Konkurencijos įstatyme įtvirtintu pakeitimu siekiama, kad teisės aktų iniciatoriai atliktų teisės aktų poveikio konkurencijai vertinimą ir taip sumažėtų atvejų, kai teisinis reguliavimas nulemia konkurencijos apribojimus.

Privalomas teisės aktų projektų poveikio konkurencijai vertinimas Lietuvoje galioja nuo 2012-ųjų, tačiau per savo praktiką Konkurencijos taryba nėra gavusi nė vieno tokio vertinimo nei dėl planuojamų smulkių reguliavimo pokyčių, nei dėl reikšmingų ekonominių projektų.

2018 m. Konkurencijos taryba, įvertinusi daugiau kaip 400 teisės aktų projektų, atkreipė jų rengėjų dėmesį, kad dalies projektų nuostatos gali riboti konkurenciją. Nors institucija pateikė išvadas dėl galimo reguliavimo poveikio konkurencijai, į dalį esminių pastabų, susijusių su rizika apriboti konkurenciją, nebuvo atsižvelgta. Institucijos nuomone, toks poveikio konkurencijai vertinimas būtų buvęs naudingas rengiant teisės aktus dėl prekybos centrų darbo laiko ribojimų, alkoholio prekybos suvaržymų ar valstybinių vaistinių steigimo.

 „Kiekviena valstybės institucija, atsakinga už tam tikros srities reguliavimą, privalo saugoti konkurenciją, nes konkurencingos rinkos sumažina vartotojams žalingų konkurencijos iškraipymų riziką”, – sako Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Minėta pareiga teisės aktų rengėjams Konkurencijos įstatyme atsirado atsižvelgus į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalims narėms pateiktas rekomendacijas.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)