Finansai

INVEGA per gegužę verslui išmokėjo daugiau kaip 500 tūkst. Eur palūkanų kompensacijų

Nacionalinė plėtros įstaiga Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) įmonėms išmokėjo daugiau kaip 500 tūkst. eurų palūkanų kompensacijų už balandžio mėnesį pateiktas paraiškas pagal daugiau kaip 1800 sprendimų. Iš bendros kompensacijų sumos daugiau kaip 16 tūkst. Eur skirta įmonėms, kurioms dėl COVID-19 pandemijos buvo atidėti paskolos mokėjimai.  

Labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ar verslininkai, kurie atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą, gali pasinaudoti per INVEGĄ teikiama valstybės pagalba – palūkanų kompensacijomis. Palūkanas INVEGA kompensuoja trimis atvejais: 1) kai kreipiasi SVV subjektai, kurių  veikla nebuvo sustabdyta ir palūkanų kompensavimas vyko įprastinėmis sąlygomis  2) kai kreipiasi SVV subjektai, kurie buvo priversti prašyti finansų įstaigų atidėti paskolų mokėjimus, 3) kai kreipiasi SVV subjektai, vykdantys krovinių vežimo sausumos keliais veiklą, turintys galiojančią paskolos sutartį, skirtą krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti ir kurie nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31 d. pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl paskolos ar lizingo sandorio mokėjimų atidėjimo. Pirmu atveju gali būti kompensuojama iki 95 proc. palūkanų, o antru ir trečiu atvejais už paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį kompensuojama 100 proc. palūkanų. Palūkanų kompensacijos, be abejonės, labai palengvina įmonių finansinę naštą.

„Tiek visiško, tiek dalinio palūkanų kompensavimo poreikis nuolat auga, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Šiuo metu jau esame sudarę sutartis dėl kompensavimo už 5,55 mln. palūkanų, nuo balandžio pabaigos ši suma išaugo maždaug 1,5 mln. eurų. Palūkanų kompensavimas yra viena iš dažniausiai verslininkų pageidaujamų mūsų priemonių“.

K. Motiejūnas atkreipia dėmesį, kad anksčiau transporto sektoriaus įmonės, kurių pagrindinė veikla yra krovinių vežimas sausumos keliais, kai už paskolos ar lizingo sandorio lėšas įsigyjamos krovininės transporto priemonės, pasinaudoti palūkanų kompensacijomis negalėjo. Tačiau nuo 2020 m. gegužės 15 d. dėl 100 proc. palūkanų kompensacijų jau gali kreiptis ir šios įmonės. Palūkanos, už paskolas, kurioms atidėti paskolos mokėjimai, kompensuojamos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, laikotarpiu nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d.

Be to, K. Motiejūnas primena, kad SVV subjektai, kurie kreipiasi dėl 95 proc. palūkanų kompensacijos ir kurie turi galiojančias paskolų sutartis, pasirašytas nuo 2015 m. spalio 1 d., dėl palūkanų kompensacijos gali kreiptis iki 2020 m. birželio 30 d. Jei paraiška bus pateikiama INVEGAI nuo 2020 m. liepos 1 d. ir vėliau, paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos. Šiuo atveju palūkanos kompensuojamos ilgiau – iki 36 mėnesių laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie palūkanų kompensavimo sąlygas galima rasti INVEGA interneto svetainės skiltyje „Palūkanų kompensavimas“.

Paraiškos dėl palūkanų kompensavimo teikiamos per elektroninę paraiškų pildymo sistemą pasirašant mobiliuoju parašu. Pateikti paraišką įmonės vardu gali jos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Papildomos informacijos apie paraiškų pildymą galima rasti ir INVEGA interneto svetainėje.

Naujausia informacija apie visas INVEGA siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės paramą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Informacija verslui dėl COVID-19.

APIE INVEGA

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamo finansavimo. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Pranešimą paskelbė: Rūta Jankauskaitė, UAB „Idea Prima”

(Perskaityta per mėnesį: 17, iš jų šiandien: 1.)