Finansai

INVEGA pradėjo išmokėti Apmokėtinų sąskaitų paskolas ASAP

Nacionalinė plėtros įstaiga Investicijų ir verslo garantijos (toliau INVEGA) šiandien pradėjo mokėti apmokėtinų sąskaitų paskolas ASAP įmonėms, kurių klientai dėl COVID-19 protrūkio nepajėgė apmokėti sąskaitų. Išmokėtos pirmosios  paskolos, kurių bendra suma 95 tūkst. eurų. Pirmieji paskolų gavėjai labai mažos įmonės tiekėjos, kurių sąskaitų dėl COVID-19 protrūkio neapmokėjo įmonės pirkėjos.

„Tai konkretus pavyzdys, liudijantis, kad pagalbos verslui procesas įsibėgėja, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Nuo šiol kasdien vykdysime paskolų ASAP mokėjimus pagal patvirtintas paraiškas ir pasirašytas sutartis dėl paskolos suteikimo, be to, ir toliau priimame naujas paraiškas. Paraiškas priimsime tol, kol smulkioms ir vidutinėms įmonėms bus paskirstyta suplanuota 50 mln. eurų suma.

Paskolų ASAP siekiančios įmonės šiai priemonei skirtos sumos likutį gali matyti prisijungę prie paraiškų teikimo portalo. Portale įmonėms tiekėjoms pakanka užregistruoti neapmokėtų ar tik iš dalies apmokėtų sąskaitų duomenis ir kad juos patvirtintų sąskaitos neapmokėjęs pirkėjas. Visą kitą paraiškos nagrinėjimui reikalingą informaciją surenka ir patikrina INVEGA darbuotojai. Patvirtinus paraišką, pasirašoma paskolos sutartis, o ją pasirašius išmokama paskola.

Paskola ASAP skirta nedidelėms bendrovėms, kurios sėkmingai veikė iki karantino ir kurių klientai dėl karantino apribojimų negali apmokėti arba tik iš dalies apmokėjo sąskaitas. Paskolos siekianti įmonė Juridinių asmenų registrui turi būti pateikusi  2018 m. ir 2019 m. finansines ataskaitas.

Paskola ASAP finansuojamos sąskaitos turi būti išrašytos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. INVEGA suteikiamos paskolos ASAP gali būti nuo 500 eurų iki 500 tūkst. eurų sumos, priklausomai nuo įmonės pardavimų apimties ir patvirtintų sąskaitų vertės. Paskolos suteikiamos 12 mėn. laikotarpiui. Jos pradedamos grąžinti ir palūkanos pradedamos mokėti praėjus 6 mėn. po paskolos išmokėjimo dienos.

Svarbu tai, kad įmonės, siekiančios paskolos, ir įmonės pirkėjos negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei. Į paskolą taip pat negali pretenduoti įmonės, kurios veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamybos, perdirbimo ir specializuotos prekybos, alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą) perdirbimo ir prekybos sektoriuose; užsiimančios azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla arba finansinių paslaugų veikla.

Išsamią atmintinę apie paskolų ASAP sąlygas galima rasti čia. Be paskolų ASAP, INVEGA administruoja ir kitas valstybės pagalbos verslui priemones. Naujausia informacija apie visas INVEGA siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės pagalbą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Pagalba verslui dėl COVID-19 krizės metu.

APIE INVEGA

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamo finansavimo. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Pranešimą paskelbė: Rūta Jankauskaitė, UAB „Idea Prima“

(Perskaityta per mėnesį: 16, iš jų šiandien: 1.)