Finansai

ĮSIPAREIGOJIMUS PRISIĖMUSI BENDROVĖ „KAUNO LIFTAI“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Kauno liftai“ įsigijus 100 proc. įmonių „Baltijos liftai“ ir „Šiaulių liftas“ akcijų. Leidimas duotas „Kauno liftams“ įsipareigojus parduoti dalį verslo ir tokiu būdu atkurti veiksmingą konkurenciją kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto rinkoje Lietuvoje.

Konkurencijos taryba 2022 m. liepą nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigojo „Kauno liftus“ pateikti pranešimą apie 2021 m. gegužę įvykdytą sandorį, kai buvo įsigyta 100 proc. įmonių „Baltijos liftai“ ir „Šiaulių liftas“ akcijų. Kadangi minėtų bendrovių suminės bendrosios pajamos 2020 m. neviršijo 20 mln. Eur ribos, numatytos Konkurencijos įstatyme, „Kauno liftai“ neprivalėjo pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti Konkurencijos tarybos leidimą.  

Atlikusi 2022 m. spalio 26 d. gauto pranešimo apie koncentraciją vertinimą, institucija nustatė, kad  dėl sandorio buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Utenos apskričių bei kėlimo įrenginių keitimo Vilniaus apskrities atitinkamose rinkose. Neigiamas koncentracijos poveikis Vilniaus apskrities kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto rinkoje nustatytas  įvertinus, be kita ko, koncentracijos dalyvių padėtį senesnių nei 25 m. ir ne savo instaliuotų liftų techninės priežiūros ir remonto segmentuose.  

Reaguodama į pateiktas išvadas, bendrovė „Kauno liftai“ Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus, kuriais pasiūlė perleisti tretiesiems asmenims „Baltijos liftų“ ir „Šiaulių lifto“ kėlimo įrenginių priežiūros ir/ar remonto paslaugų sutartis, kurias atitinkamose Panevėžio, Utenos ir Kauno apskrityse įmonė įgijo įvykdžiusi koncentraciją. „Kauno liftai“ taip pat sutiko perleisti turimų senesnių nei 25 m. ir ne savo instaliuotų liftų priežiūrą bei keitimą Vilniaus apskrityje. Bendrovės pasiūlyti įsipareigojimai liepos 14 d. buvo pateikti viešai konsultacijai ir, atsižvelgus į gautas nuomones, vėliau patikslinti.

Konkurencijos taryba davė leidimą minėtam sandoriui, padariusi išvadą, kad tinkamai ir laiku įgyvendinus pateiktus įsipareigojimus – perleidus vieno iš koncentracijos dalyvių verslo dalį –  bus pašalintos institucijos nustatytos neigiamos pasekmės konkurencijai.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Nekonfidenciali nutarimo versija Konkurencijos tarybos interneto svetainėje bus paskelbta artimiausiu metu.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)