Finansai

Įžvelgiama rizika dėl projekto „SAULĖ IS“ įgyvendinimo laiku

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vykdomas modernizuotos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos „SAULĖ IS“ projektas pagal sutartį turėtų būti užbaigtas 2023 m. spalį, tačiau susidūrus su iššūkiais, VPT mato indikacijų, jog projektas gali būti nebaigtas laiku. VPT skiria maksimalius pajėgumus ir daro visus įmanomas žingsnius, kad projektas būtų baigtas, kaip suplanuota. Tarnyba siekia, kad projekte būtų numatytos aukščiausio lygio skaitmenizuotos galimybės pirkimų vykdytojams planuoti ir vykdyti pirkimus modernizuotoje sistemoje, tačiau matant grėsmes nebaigti projekto laiku, šiuo metu orientuojamasi tik į bazinius poreikius, kad sistemoje „SAULĖ IS“ būtų galima vykdyti pirkimo procedūras, o papildomas funkcijas, tokias kaip pvz.; pirkimų inicijavimo posistemė, projektuoti ateityje, atsiradus galimybėms.

„Esame atviri ir visomis pastangomis siekiame, kad „SAULĖ IS“ vis tik būtų užbaigta laiku, tačiau grėsmė yra, nes 5-asis projekto prieaugis vėluoja, turime indikacijų, kad vėluos ir 6-asis. Tiekėjas UAB „Novian Systems“ jau moka netesybas, tačiau mūsų prioritetas yra ne bausti tiekėją, o maksimaliai padėti, kad projektas būtų užbaigtas, kaip planuota”, – sako VPT vadovas Darius Vedrickas.

2022-aisiais prasidėjus karui Ukrainoje, atsirado techninių kliūčių tiekėjui vykdyti suplanuotus darbus, nes „SAULĖ IS“ programavimo veiklas atlieka ne tik lietuvių, bet ir tiekėjo pasitelktų ukrainiečių programuotojų pajėgos: į šias objektyvias aplinkybes VPT jau buvo atsižvelgusi ir pratęsė sutarties vykdymo terminus. Vis dėlto, nepaisant atliktų pratęsimų, tiekėjas vis tiek vėluoja.

VPT imasi visų priemonių, kad užkirstų kelią grėsmėms nebaigti projekto laiku – nuolat komunikuoja su tiekėju, teikdama patarimus ir skirdama žmogiškuosius išteklius reikalingoms veikloms vykdyti. Nuo pat projekto pradžios kiekvieną savaitę vyksta projekto komandos  – tiekėjo atstovų ir Tarnybos atstovų – susitikimai, kuriuose nuolat dalijamasi informacija apie projekto eigą ir rizikas, žingsnius, kaip jas valdyti. VPT iš tiekėjo UAB „Novian Systems” tikisi didesnės atsakomybės ir pastangų, kad sutartis toliau būtų tęsiama, o įsipareigojimai vykdomi tinkamai.

Jei projektas būtų neįgyvendintas laiku, tai turėtų neigiamos įtakos visai viešųjų pirkimų sistemos bendruomenei, pažeistų jos lūkesčius dirbti skaitmenizuotais duomenimis paremtoje sistemoje. Susidurtume su iššūkiais dėl naujų tarptautinių pirkimų skelbimų formų paleidimo laiku, o kaštus, atsiradusius dėl tiekėjo netinkamo sutarties vykdymo, VPT reikalautų padengti tiekėją.

Be to, vėluojantys prieaugiai gali turėti įtakos vasarą numatytiems sistemos naudotojų mokymams „SAULĖS akademija“ – kuo tiekėjas vėliau pabaigs programavimo darbus, tuo naudotojams liks mažiau laiko susipažinti su naujos sistemos veikimu. VPT kol kas laukia iš tiekėjo tikslesnės informacijos, kada „SAULĖ IS“ naudotojai galės pradėti mokytis ja naudotis.

Primename, jog projektas „Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas“ finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916-01-0015 priemonė „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.

Projektu numatoma modernizuoti centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistema – CVP IS sukuriant naują SAULĖ informacinę sistemą. Ja siekiama didinti e-pirkimų vykdymo efektyvumą, automatizuoti pirkimų procesą, kurti priemones didesniam informacijos viešinimui, sukurti sąsajas su kitų institucijų, kurių duomenys reikšmingi viešųjų pirkimų procedūroje bei kontroliuojančiųjų institucijų informacinėmis sistemomis, sukurti funkcionalumus, leidžiančius atsekti potencialų interesų konfliktą bei įgyvendinti kitas skaitmenines priemones, padedančias užkardyti korupcinio pobūdžio veikas.

Pranešimą paskelbė: Evelina Butkutė – Lazdauskienė, Viešųjų pirkimų tarnyba

(Perskaityta per mėnesį: 10, iš jų šiandien: 1.)