Finansai

KARTELĮ SUDARIUSIOS ĮMONĖS BUVUSIAM VADOVUI APRIBOTA TEISĖ EITI VADOVAUJANČIAS PAREIGAS

Birželio 2 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkintas Konkurencijos tarybos prašymas dėl asmeninės atsakomybės taikymo kartelį sudariusios bendrovės „Forum Cinemas“ buvusiam vadovui Arūnui Baltrušaičiui. Jam 3 metams apribota teisė eiti vadovaujančias pareigas ir skirta 6 000 Eur bauda. 

2020 m. lapkričio 24 d. Konkurencijos taryba nustatė, kad „Theatrical Film Distribution“ ir bendrovės „NCG Distribution“ bei „Forum Cinemas“, abi priklausančios tai pačiai įmonių grupei, apsikeitusios kino filmų demonstravimo sutartimi, sudarė susitarimą dėl platinamų filmų kainų. Tokias institucijos išvadas ir pažeidėjoms skirtas baudas, kurios dėl pandemijos įtakos kino filmų sektoriui buvo sumažintos 80 proc., yra patvirtinęs teismas.

Šių metų gegužės 2 d. VAAT konstatavo, kad minėtos bendrovės vadovas, kuriam taikomi aukštesni apdairumo, protingumo ir rūpestingumo standartai, taip pat ir profesionalumo kriterijus, turėjo pareigą domėtis, kaip veikia jo vadovaujama bendrovė, bei užtikrinti, jog kasdienėje veikloje būtų laikomasi, be kita ko, ir Konkurencijos įstatymo nuostatų. Anot teismo, „Forum Cinemas“ vadovas privalėjo žinoti, jog jo vadovaujamas ūkio subjektas padarė ar daro pažeidimą, todėl tenkino Konkurencijos tarybos prašymą taikyti buvusiam vadovui asmeninę atsakomybę.

Konkurencijos įstatymas numato, kad ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Papildomai taip pat gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur. Atsakomybė gresia ir tiems vadovams, kurie nutraukė darbo santykius su įstatymą pažeidusiais ūkio subjektais, tačiau yra prisidėję prie pažeidimo. Minėtas sankcijas ūkio subjektų vadovams Konkurencijos tarybos motyvuotu prašymu taiko teismas.

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, visų ūkio subjektų vadovų, kuriems galioja teismų paskirtos sankcijos, sąrašas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Pagal Konkurencijos tarybos asmens duomenų tvarkymo taisykles ši informacija skelbiama iki teismo paskirtų sankcijų galiojimo pabaigos.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)