Finansai

KOVA SU „LIDL“ TĘSIASI: KIENO INTERESAMS ATSTOVAUJA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ?

 

Apie tai, jog Šakiuose svarstoma statyti prekybos centrą „Lidl“ buvo pradėta viešai skelbti dar 2023 m. antroje pusėje, tačiau jau tuomet buvo keliama daug klausimų ir išsakoma abejonių dėl to, ar ne mažesnis kaip 2000 kv.m. prekybos centras gali būti pastatytas teritorijoje – gyvenamųjų namų kvartale (tarp L. Giros, J. Staugaičio, V. Kudirkos gatvių), kurioje pagal miesto bendrąjį planą iš viso nėra galima didžiųjų prekybos centrų statyba.

Nors susirūpinę Šakių bendruomenės nariai kreipėsi tiek į Šakių rajono savivaldybės merą, tiek ir į savivaldybės tarybą su prašymu imtis veiksmų, jog „LIDL“ nepradėtų prekybos centro statybų V. Grybo ir V. Kudirkos g. J. Staugaičio, g. sankryžoje, Šakiuose, tačiau į tai atsižvelgta nebuvo, o buvo teigiama, kad esą jokios procedūros nevyksta ir „LIDL“ įgalioti atstovai net nesikreipė dėl bendrojo plano keitimo.

Tačiau tuo pačiu metu visgi buvo pradėtos bendrojo plano koregavimo (keitimo) procedūros.

2023 m. spalio 13 d. Šakių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sakiai.lt buvo patalpinta informacija, jog visuomenė gali susipažinti su  Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu “Dėl Šakių miesto su priemiesčiais teritorijos bendrojo plano su GIS sistema koregavimo” ir teikti savo pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir uždavinių.

 2023 m. spalio 25 d. viešojoje erdvėje (socialiniame tinkle „Facebook“ (https://www.facebook.com/Sakiai.lt/) ir internetinėje svetainėje https://www.sakiai.lt/aktualija/ar-norite-lidl-prekybos-centro-sakiuose-20231025) buvo paskelbta apklausa „AR NORITE LIDL PREKYBOS CENTRO ŠAKIUOSE?“. Šakių bendruomenės narių nuomone, tokiais veiksmais buvo siekiama suklaidinti visuomenę ir nesąžiningu būdu įgyti visuomenės pritarimą parengtam administracijos direktoriaus įsakymo projektui, kuris aiškiai prieštaravo ne tik teisės aktų reikalavimams, bet ir visiškai neužtikrino visuomenės interesų. Akivaizdu, kad apklausos dalyviai, būdami suklaidinti, balsavo už LIDL prekybos centro atsiradimą Šakiuose, nes būtent šio prekybos centro Šakiuose nėra, tačiau visuomenė nebuvo supažindinta su „LIDL“ pasirinkta visiškai netinkama teritorija ir galimomis dėl to kilti neigiamomis pasekmėmis visiems savivaldybės bendruomenės nariams.

Akyliems Šakių bendruomenės nariams pateikus savo pasiūlymą-pretenziją, kurioje išdėstė motyvus dėl planavimų tikslų ir uždavinių bei pasiūlė neorganizuoti ir nerengti bendrojo plano (teritorijos dalies – vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, esančios tarp V. Grybo, V. Kudirkos ir J. Staugaičio gatvių, Šakių mieste) koregavimo/keitimo, administracijos direktorius pateikė atsakymą, jog į šį pasiūlymą-pretenziją neatsižvelgs, jis jam nėra privalomas. Tačiau, kodėl administracijos direktoriui yra privaloma paisyti „LIDL“, kaip planavimo iniciatoriaus, norų ir pageidavimų, atsakyme nenurodė.

Šiuo metu Šakių bendruomenės narių ginčas su Šakių rajono savivaldybe persikėlė į teismus. Šakių bendruomenės nariai skundžia tiek Šakių rajono savivaldybės direktoriaus atsakymą, kuriuo buvo atmestas jų pasiūlymas-pretenzija, tiek ir kitus Šakių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriais siekiama sukurti pagrindą bendrojo miesto plano keitimui. Antai, Šakių rajono savivaldybės tarybos priimtą 2024-02-09 sprendimą Nr. T-54  ir Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-15 priimtą įsakymą Nr. AT-125, kuriais buvo patvirtinta net neatlikta stebėsenos ataskaita už 2023 m., kuri yra privaloma, jog galima būtų keisti bendrąjį planą.

Tačiau nepaisant to, 2024 m. balandžio 5 d. Šakių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sakiai.lt vėl buvo patalpinta informacija, jog visuomenė gali susipažinti jau su Šakių rajono savivaldybės Tarybos sprendimo projektu „Dėl Šakių miesto su priemiesčiais  bendrojo plano su GIS sistema keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo” ir teikti pasiūlymus iki 2024 m. balandžio 18 d. (imtinai). Šakių bendruomenės narių nuomone, tokiu būdu vėl yra klaidinama visuomenė, kadangi yra siūloma teikti pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo, į kuriuos Šakių rajono savivaldybė net nesiruošia atsižvelgti, kadangi turi aiškų tikslą – kaip įmanoma greičiau pakeisti bendrąjį planą (jį pritaikyti) taip, jog „LIDL“ pasirinktoje teritorijoje galima būtų vykdyti statybas. Dar daugiau, kaip matyti, pasiūlymus dėl planavimo tikslų visuomenei yra siūloma pateikti iki 2024 m. balandžio 18 d. (imtinai), nors jau kitą dieną, t.y. 2024 m. balandžio 19 d. 10 val. vyks Tarybos posėdis, kurio metu bus tvirtinamas Tarybos sprendimo projektas. Taigi niekas net nevertins visuomenės 2024 m. balandžio 18 d. (imtinai) pateiktų pasiūlymų ir fiziškai net neįmanoma būtų spėti atsižvelgti į bet kokius visuomenės siūlymus.

Jau nekalbant apie tai, jog, kaip minėta, šiuo metu Šakių bendruomenės narių ginčai su Šakių rajono savivaldybė perkopė teismų slenksčius. Taigi tiek Šakių rajono savivaldybės tarybos, tiek ir administracijos direktoriaus priimti teisės aktai gali būti panaikinti, o jų pagrindu priimami nauji teisės aktai taip pat netektų galios. Todėl yra nesuprantama, kodėl iš viso vyksta bendrojo plano keitimo procedūra, kai ši procedūra yra ginčijama.

Peršasi tik viena išvada, jog Šakių rajono savivaldybė vien pagal prekybos centro „LIDL“ norus ir pageidavimus, „LIDL“ užsakymu vykdo miesto bendrojo plano keitimo procedūras, nepaisant nei teisės aktų reikalavimų, nei būtinumo koreguoti/keisti miesto bendrąjį planą, tuo labiau neatsižvelgus į visuomenės (Šakių miesto gyventojų) pasiūlymus bei interesus ir tinkamai neatlikus bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos. Taigi kieno interesams atstovauja Šakių rajono savivaldybė?.

Pranešimą paskelbė: Jolita Juškaitė, „Jankauskas ir partneriai” advokatų profesinė bendrija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)