Finansai

 „Litgrid“ planuose – organizacijos evoliucija ir galimybės integruoti 4900 MW atsinaujinančios energijos šaltinių

Į klientus orientuota organizacija ir energetikos kompetencijų centras, pažangiausi technologiniai ir skaitmeniniai sprendimai, tvarios energetikos plėtra, dvigubai išauginsianti esamą elektros generaciją, ir galimybės rinkos dalyviams laisvai keistis elektros energija konkurencinga kaina. Tokie tikslai numatyti Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ strategijoje, kurią patvirtino įmonės valdyba. Strategijoje numatyta ir ilgalaikė „Litgrid“ vizija — tapti viena pažangiausių elektros sistemos operatorių Europoje.

„Litgrid“ planuoja plėtrą susitelkdama į kelias prioritetines sritis. Viena svarbiausių jų — kova su klimato kaita, vystant ir pritaikant perdavimo sistemą elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių šaltinių ir mažinant pačios „Litgrid“ infrastruktūros poveikį.

Taip pat „Litgrid“ siekia Lietuvos energetinės nepriklausomybės vykdydama šalies elektros energetikos sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais. Užbaigus šį projektą 2025 m., po daugiau kaip 80 metų Lietuva vėl turės galimybę savarankiškai valdyti elektros energetikos sistemos dažnį.

Bendrovė pradeda įgyvendinti skaitmeninę transformaciją ir diegia duomenimis grindžiamų sprendimų kultūrą bei ekosistemą. Vienas iš šio pokyčio komponentų — paslaugų portalas, kuris suburs klientus ir leis efektyviau teikti paslaugas skaitmeniniu būdu.

„Pasaulio energetikos sektorius sparčiai keičiasi. Šią transformaciją skatina įvairūs veiksniai, tokie kaip globalizacija, technologijų raida bei siekis kuo sparčiau pereiti prie tvariosios energetikos. „Litgrid“ ne tik atidžiai stebi tendencijas, bet ir atlieka svarbų vaidmenį transformuodama Lietuvos energetikos sistemą, kad ji tenkintų ir dabartinius, ir ateities vartotojų poreikius. Planuodami savo veiklą atsižvelgiame į šiuos pokyčius ir kuriame perdavimo tinklą, kuris geriausiai atitiktų ateities poreikius“, — teigia „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

Tvarios energetikos link

Pasak R. Masiulio, kovojant su pasauline klimato kaitos krize svarbu užtikrinti diversifikuotą ir tvarų energijos tiekimą. Tarptautinė bendruomenė įsipareigoja mažinti anglies dvideginio emisijas ir mažinti savo veiklos poveikį. Šiai sričiai „Litgrid“ strategijoje skiriamas ypatingas dėmesys.

„Ruošiamės elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių plėtrai. Iki 2025 metų bendrovė planuoja užtikrinti elektros energijos perdavimo tinklo galimybes tapti viena iš penkių Europos operatorių, turinčių didžiausią saulės ir vėjų elektros energijos dalį galutiniame energijos suvartojimo balanse“, – teigia R. Masiulis.

Su papildoma perdavimo tinklo plėtra „Litgrid“ įžvelgia papildomas galimybes iki 2025 m. prie 110 kV tinklo Vakarų Lietuvoje prijungti dar apie 140 MW atsinaujinančių išteklių galios. 2025 metais baigus sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais ir atlikus papildomą 110 kV perdavimo tinklo plėtrą, Vakarų Lietuvoje „Litgrid“ galėtų prijungti dar apie 960 MW žemyninių atsinaujinančių išteklių instaliuotos galios. „Litgrid“ skaičiavimu, Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra pajėgus integruoti apie 3500 MW atsinaujinančių energijos šaltinių generacijos sausumoje iki 2030 metų. Tai bemaž tiek pat, kiek šiuo metu siekia visa Lietuvoje instaliuota elektros galia – 3800 MW. „Litgrid“ taip pat gali prie sistemos prijungti 1400 MW vėjo elektrinių parkus Baltijos jūroje, kurie dar labiau padidintų atsinaujinančių šaltinių generaciją.

Visa tai leis Lietuvai, kaip numatyta nacionalinėje energetikos strategijoje, tapti atsinaujinančių šaltinių energiją naudojančia valstybe.

Skaitmeninė raida ir orientacija į klientus

Bendrovės strategijoje ypatingas dėmesys skiriamas ir organizacijos raidai. „Litgrid“ siekia tapti efektyvia mainų platforma, kuri įgalina ir skatina rinkos dalyvius ir vartotojus laisvai keistis elektros energija, rinktis gaminti ar vartoti klimatui neutralią energiją ir gauti ją konkurencinga kaina.

R. Masiulis pažymi, kad elektros energetikos perdavimo sistemos išgyvena permainų laikotarpį, kai technologijos ir inovacijos keičia tradicinius modelius, požiūrį į generacijos šaltinius bei jų valdymo būdus. Didžiųjų ekonomikos sektorių – transporto, energetikos – įmonės kuria ir diegia inovacijas, leidžiančias efektyviau vartoti elektros energiją, automatizuoti įrangą, taikyti pažangias matavimo ir valdymo sistemas. Tokia raida skatina išmanią perdavimo sistemos valdymo plėtrą, siekį užtikrinti elektros energijos vartotojų integravimą į tinklo valdymą, kad vartotojai būtų tinkamai ir laiku informuojami apie pokyčius sistemoje ir taptų aktyviais rinkos dalyviais.

„Energetinės sistemos evoliucijai įgyvendinti būtina stipri partnerystė, todėl siekiame tapti dar labiau į klientus orientuota organizacija, kuriančia jų lūkesčius atitinkančias inovatyvias ir lanksčias paslaugas. Atversime duomenis spartesnių ir pažangių sprendimų priėmimui, užtikrinsime tvarią vertę akcininkams. Ir toliau dirbsime socialiai atsakingai, dešimties metų kelionėje prioritetą teikdami veiklos poveikio aplinkai mažinimui“, — apibendrina R. Masiulis.

Pranešimą paskelbė: Tadas Markevičius, AB Litgrid

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)