Finansai

„MAXIMA LT“ KLIUDĖ KONKURENCIJOS TARYBAI ATLIKTI PATIKRINIMĄ BENDROVĖS PATALPOSE

Konkurencijos taryba pripažino, kad „Maxima LT“ patikrinimo šios prekybos įmonės patalpose metu nevykdė institucijos įgaliotų pareigūnų reikalavimų peržiūrėti ir gauti informaciją, reikalingą įtariamo pažeidimo tyrimui atlikti. Už Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (MPĮNVDĮ) pažeidimą prekybos įmonei skirta 10 tūkst. Eur bauda.

Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, vykdydami tyrimą dėl bendrovės „Maxima LT“ galimų draudžiamų veiksmų tiekėjų atžvilgiu, 2022 m. lapkritį atliko patikrinimą prekybos įmonės patalpose. Visi darbuotojai buvo įspėti apie pareigą vykdyti pareigūnų reikalavimus patikrinimo metu ir supažindinti su gresiančia atsakomybe. Vis dėlto viena „Maximos LT“ darbuotoja savo kolegai išsiuntė žinutę ir nurodė ištrinti tam tikrų dokumentų aplanką iš bendro disko, – kas ir buvo padaryta.

Vėliau, įpareigojus institucijos įgaliotiems pareigūnams, „Maxima LT“ atkūrė bendro disko kopiją.

„Atsakomybė už darbuotojų veiksmus, kuriais kliudoma Konkurencijos tarybos atstovams atlikti patikrinimą, kyla darbdaviui, o institucijai nėra būtina įrodyti, jog tokiais veiksmais buvo padaryta žala atliekam tyrimui. Šiuo konkrečiu atveju Konkurencijos tarybai pakanka konstatuoti faktą, kad prekybos įmonės darbuotojos nurodymu dokumentų aplankas buvo ištrintas, neįrodinėjant, jog tokie duomenys būtų pravertę tyrimui“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkės pavaduotojas Elonas Šatas.

Jis pabrėžė, kad netikėti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekami patikrinimai įtariamų mažmeninės prekybos įmonių patalpose leidžia surinkti duomenis, kurie dažnai yra vieni iš svarbiausių galimo MPĮNVDĮ pažeidimo įrodymų. Todėl kliudymo veiksmai, kai nevykdomi įgaliotų pareigūnų reikalavimai peržiūrėti ir gauti informaciją, gali sutrukdyti surinkti įrodymus bei nustatyti pažeidimą.

Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba nustatė, kad „Maxima LT“ nevykdė institucijos įgaliotų pareigūnų reikalavimų peržiūrėti ir gauti informaciją, reikalingą pažeidimo tyrimui atlikti. Už tai prekybos įmonei buvo skirta 10 tūkst. Eur – maksimalaus MPĮNVDĮ numatyto dydžio – bauda.

Nutarimas per 30 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

MPĮNVDĮ numatyta, jog ūkio subjektai privalo nekliudyti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą, peržiūrėti dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus bei kitą bet kokiose laikmenose esančią informaciją, reikalingą tyrimui atlikti. Už pareigūnų reikalavimų nevykdymą pažeidėjui gali būti skirta iki 10 tūkst. Eur bauda.

Tyrimą dėl galimų bendrovės „Maxima LT“ draudžiamų veiksmų tiekėjų atžvilgiu, kurį vykdant ir buvo atliekamas patikrinimas įmonės patalpose, Konkurencijos taryba nutraukė šių metų balandį, kad nebūtų pakenkta tiekėjų interesams.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)