Finansai

Medienos pusmečio aukcione Lietuvos pramonės bendrovės įsigijo daugiau žaliavos

Praėjusios savaitės pabaigoje įvyko medienos aukcionų administratoriaus „Baltpool“ organizuotas aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti, kuris šiemet vyko pagal laikinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką. Ja buvo siekiama suvaldyti paklausą medienos prekybos aukcionuose, apsisaugoti nuo intervencinių ar spekuliacinių kainų, kurios lemtų rinkos iškraipymą ir neigiamai paveiktų ilgalaikių sutarčių vykdymą.

Laikinąją tvarką Vyriausybė patvirtino birželio viduryje dėl medienos žaliavos trūkumo regione, susidariusio ES įvedus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.

Pusmečio aukcione iš viso nupirkta 742 tūkst. ktm įvairių sortimentų medienos – 90,2 proc. viso VMU pasiūlyto kiekio. Planuojamų sudaryti sandorių vidutinė svertinė kaina siekė 84,11 Eur/ktm arba 32 proc. didesnė palyginti su ankstesniu pusmetiniu aukcionu.

„Nepaisant naujai įsigaliojusių pakeitimų ir itin trumpų terminų aukciono organizavimui, aukcionas praėjo sklandžiai. Jo rezultatai rodo,  kad pagal laikinąją tvarką pramonės bendrovės įsigijo 10 proc. (37,8 tūkst. ktm) daugiau medienos, tuo tarpu užsienio bendrovės ir medienos prekybos veiklą vykdančios įmonės (tarpininkai) pagal laikiną tvarką įsigijo 23 proc. (41,8 tūkst. ktm) mažiau medienos nei būtų įsigiję galiojant senajai tvarkai“, – teigia „Baltpool“ generalinis direktorius Andrius Smaliukas.

Medienos, iš kurios pjaunami produktai – pjautinieji rąstai, kietųjų lapuočių trumpuoliai, tarrąsčiai – kainos buvo apie 20 proc. aukštesnės nei ankstesniame aukcione, o pjautinųjų rąstų sandorių sudaryta dėl 64,1 proc. pasiūlyto kiekio. Tuo tarpu  malamos medienos produkcijos – popierrąsčių, plokščių medienos, malkinės medienos – kainos išaugo dvigubai ir parduotas praktiškai visas pasiūlytas žaliavos kiekis. Tokius pokyčius galėjo lemti tai, jog malamos produkcijos sortimentai anksčiau būdavo importuojami iš Baltarusijos, todėl, įsigaliojus ES sankcijoms, jaučiamas šios žaliavos trūkumas ir tai atsispindi kainose.

„Baltpool“ – energijos išteklių biržos operatorius, organizuojantis medienos, biokuro ir šilumos energijos aukcionus. „Baltpool“ priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „EPSO-G“. Bendrovę prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT). 

PUSMETINIO MEDIENOS AUKCIONO REZULTATAI:

Ankestesnio pusmetinio aukciono svertinė kaina, Eur/ktm

VMU pasiūlytas kiekis, ktm

VMU pradinė kaina, Eur/ktm

Nupirktas kiekis, ktm

Parduota nuo pasiūlyto kiekio, %

Įvykusių sandorių vidutinė svertinė kaina, Eur/ktm

Kainos pokytis lyginant su ankstesniu pusmetiniu aukcionu, %

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

 222,89

 255

 225,82

 255

 100,0 %

 2 97,43

 33 %

Pjautinieji rąstai

 103,11

 198 928

 103,82

 127 520

 64,1 %

 124,73

 21 %

Tarrąsčiai

 81,15

 122 445

 84,27

 122 445

 100,0 %

 96,37

 19 %

Popierrąsčiai

 48,80

 121 918

 54,08

 119 018

 97,6 %

 96,66

 98 %

Plokščių mediena

 40,90

 96 012

 44,85

 96 012

 100,0 %

 78,69

 92 %

Malkos

 41,48

 108 397

 42,55

 107 047

 98,8 %

 76,38

 84 %

Kirtimo liekanos (dengtos)

 35,15

 1 825

 35,73

 1 825

 100,0 %

 61,42

 75 %

Kirtimo liekanos

 34,28

 92 085

 34,35

 89 645

 97,4 %

 53,30

 55 %

Kirtimo liekanos kirtavietėje

 19,68

 80 549

  17,69

 78 199

 97,1 %

 31,99

 63 %

Iš viso

 63,93

 822 414

 58,55

 741 966

 90,2 %

 84,11

 32 %

Nauja tvarka (su limitais)

Sena tvarka (be limitų)

Pokytis, ktm

Pokytis, %

Pramonės įmonės

 393 528

 355 673

 37 855

 11 %

Užsienio įmonės ir tarpininkai

 143 984

 185 822

 -41 838

 -23 %

Smulkūs dalyviai (įsigytas kiekis iki 1000 ktm)

 33 240

 31 957

 1 283

 4 %

Pranešimą paskelbė: Inga Razmaitė, UAB Headline agency

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)