Finansai

Neformaliame už vidaus rinką ir pramonę atsakingų ES ministrų susitikime – dėmesys bendrajai rinkai

Šiandien vykusioje neformalioje už vidaus rinką ir pramonę atsakingų ministrų vaizdo konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama bendrosios rinkos veikimo gerinimui po COVID-19 krizės. 

Konferencijoje dalyvavęs ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis pažymėjo, kad COVID-19 krizės metu valstybių narių vienašališkai taikyti veiksmai, uždarant sienas ir ribojant tiek krovinių, tiek žmonių judėjimą, smarkiai pablogino vidaus rinkos veikimą. Todėl Europos Komisija (EK) turėtų kuo skubiau įvertinti, ar visi tokie apribojimai buvo panaikinti, o jei jų likę  –  imtis būtinų veiksmų, kad jie būtų kuo greičiau pašalinti.   

Be to, pasak jo, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik prekėms, bet ir paslaugų sektoriui, kurio svarba vidaus rinkoje vis auga,  tačiau  jis vis dar yra labai fragmentuotas, o jo potencialas – neišnaudotas.    

Lietuva ragina EK parengti aiškų bendrosios rinkos gerinimo planą su konkrečiais veiksmais ir terminais ir nuosekliai jį įgyvendinti. 

Lietuva laikosi pozicijos, kad tik stipri, realiai funkcionuojanti, suskaitmeninta ir į ateitį nukreipta bendroji rinka, kurios veikimas grindžiamas aiškiomis taisyklėmis, gali suteikti naują postūmį ES ilgalaikiam konkurencingumui.

Pranešimą paskelbė: Ligija Kliunkienė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 4, iš jų šiandien: 1.)