Finansai

Optimizuota ESO ir „Ignitis gamyba“ valdysena: darbą pradeda valdybos su priežiūros funkcija

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba ir valdyba priėmė sprendimus tiesiogiai valdomose dukterinėse bendrovėse „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Ignitis gamyba“ taikomą dvipakopį valdymo modelį keisti į vienpakopį, t. y., – atsisakyti iš darbuotojų suformuotų vykdomųjų valdybų, vietoje jų formuoti valdybas su priežiūros funkcija ir patvirtino šių naujų valdybų sudėtis.

ESO valdyba su priežiūros funkcija sudaroma iš 6 narių: 2 nepriklausomų narių, 2 akcininko atstovų, 1 valstybės tarnautojo ir 1 darbuotojų atstovo. „Ignitis gamyba”: atveju – iš 5 narių: 2 nepriklausomų narių, 2 akcininko atstovų, 1 valstybės tarnautojo.

ESO valdybos nariais paskirti:

 • finansų valdymo srityje – nepriklausomas narys Nerijus Datkūnas;
 • organizacijos vystymo srityje – nepriklausomas narys Eligijus Kajieta;
 • strateginio planavimo ir valdymo srityje – akcininko atstovė Živilė Skibarkienė;
 • energijos skirstymo ir reguliavimo srityje – akcininko atstovas Darius Maikštėnas;
 • veiklos tęstinumo ir saugumo srityje – valstybės tarnautojas Jonas Skardinskas;
 • darbuotojų atstovavimo srityje – Dalia Jakutavičė.

„Ignitis gamyba“ valdybos nariais paskirti:

 • finansų valdymo srityje – nepriklausomas narys Edvardas Jatautas;
 • organizacijos vystymo srityje – nepriklausomas narys Mindaugas Šeštokas;
 • energijos gamybos ir reguliavimo srityje – akcininko atstovas Vidmantas Salietis;
 • strateginio planavimo ir valdymo srityje – akcininko atstovas Mantas Mikalajūnas;
 • veiklos tęstinumo ir saugumo srityje – valstybės tarnautojas Vilmantas Vitkauskas.

„Naują kadenciją pradedantys eiti valdybų su priežiūros funkcija nariai užtikrins sklandų „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių darbų tęstinumą bei šiuo metu įgyvendinamus nubrėžtus ilgalaikius tikslus“ – sako Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas.

Vienpakopis valdysenos modelis dukterinėse bendrovėse užtikrins paprastesnę, bet tuo pačiu efektyvią ir toliau aukščiausius valdysenos standartus atitinkančią valdyseną, greitą sprendimų priėmimą, operatyvią komunikaciją, aktyvų nepriklausomų narių įsitraukimą.

Įgyvendinus pokytį toliau bus užtikrinamas „Ignitis grupės“ skaidrumas ir atvirumas, savalaikis ir tikslus informacijos apie grupę ir jos dukterines bendroves atskleidimas, valdymo ir priežiūros organų atskaitomybė.

Anksčiau skelbta, kad atsižvelgiant į skirtingus dukterinių bendrovių kolegialių organų kadencijų pabaigos terminus, valdysenos modelio keitimas iš dvipakopio į vienpakopį vyks dviem etapais. Kitos dukterinės bendrovės – „Ignitis“ valdysenos modelis bus keičiamas antruoju etapu iki 2023 m. antro ketvirčio.

Pranešimą paskelbė: Laura Beganskienė, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Optimizuota ESO ir „Ignitis gamyba“ valdysena: darbą pradeda valdybos su priežiūros funkcija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)